Съвременните хора на възраст 75-80 г. са се запазили във всякакъв смисъл по-добри, отколкото техните връстници през 90-те години на миналия век.

Защо възрастните днес изглеждат по-млади от родителите си

До това заключение стигат група учени от университет във Финландия, статията за които е публикувана в списание Aging Clinical and Experimetal Research.

Изследователи анализират данни, които касаят две групи възрастни финландци. В първата група влизат 500 души, родени през 20-ти век, а във втората 726 души, родени през 30-те години на миналия век, началото на 40-те години.

Участниците от първата група през 90-те години два пъти, на възраст 75 и 80 г. преминават тестове за физическа форма и когнитивна функция.

Взелите участие от втората група правели същите тестове на тази възраст през 2017-18 г.

По време на тестовете се проверявала мускулна сила, скорост на ходене, на реакция, мисловните способности, паметта.

Сравняването на резултатите от тестовете показало, че съвременните старци и във физически, и в интелектуален план са се съхранили доста по-добре, отколкото техните връстиници преди 3 десетилетия.

Старците днес по-силни, отколкото през 1990 г.

Съвременните старци са по-силни, те са физически по-активни и ходят по-бързо, средно ръстът им е по-висок, отколкото при тези в напреднала възраст през 90-те години.

Родените в средата на века хора са расли и живели в съвършено различен свят от тези, които са се появили на бял свят 3 десетилетия по-рано.

Съвременните 75-80-годишни са се хранили средно по-добре, при тях санитарните условия са били по-добри, по-достъпно и висококачествено е здравеопазването, училищно и висше образование, нормални условия на труд, пояснява един от авторите на изследването.

И наистина, ако направим съпоставка между нашите родители и нашите баби и дядовци, които са помагали в отглеждането, ще видим огромна разлика.

Да, най-вероятно по-добрите условия на живот допринасят за по-дългосрочно запазване а здравето.

Също така, макар и с някои изключения, медицинското обслужване днес е доста по-добро ниво, което отново е фактор за дълголетие в отлично здраве и без страдания.