Учени приканват Световната здравна организация да прекрати демонизирането на наситените мазнини.

Научната общност срещу хранителните препоръки на СЗО

Група от 16 учени от водещи научни центрове по света, специализиращи в областта на взаимовръзките между хранене и здраве, успя да публикува в рецензирано британско медицинско издание статия, с която се призовава СЗО да преразгледа своите препоръки по потребление на наситени мазнини.

В публикувания през 2018 г. проект на препоръки на СЗО се посочва, че тези, които са загрижени за своето здраве, е необходимо да се ограничи общият обем на потребление на наситени мазнини до 10% от общото дневно потребление на калории.

Съгласно предположенията на СЗО, то ще позволи понижаване на риска от сърдечно-съдови заболявания и смъртността от тях.

Авторите на статията, начело с професора от Копенхагенския университет Арне Аструп обръщат внимание на това, че под общия термин „наситени мазнини” се крият множество различни мастни киселини, които се отличават по своята композиция, структура, свойства и физиологично въздействие.

Например, в шоколада и в млечните продукти се съдържат различни мастни киселини, които действат в организма напълно различно. А това означава, че не може да се обобщава и да се говори за вредата от наситените мазнини като цяло.

Никаква връзка между болести на сърцето и ядене на мазно

Второ, изказва се съмнение за реално съществуващата връзка между потреблението на наситени мазнини и повишен риск от сърдечно-съдови заболявания.

Учените се позовават на неотдавна публикувани резултати от мета-анализ на данни, получени от няколко големи рандомизирани контролирани клинични изследвания, а също и от наблюдателни.

В нито един от тези научни трудове не се установява връзка между наситените мазнини, болести на сърцето и по-висока смъртност от тях.

Изследванията, които откриват такава връзка най-често са проведени с нарушения, които поставят резултатите от тях под съмнение. Още повече, че не всичко е толкова еднозначно с лошия холестерол, високите нива на който се разглеждат като маркер за развитие на сърдечно-съдови заболявания.

Храните, които съдържат наситени мазнини, освен това са богати на други хранителни вещества, жизнено необходими за поддържане на нормално здравословно състояние – витамини, минерали, фибри, белтъчини, цинк и т.н.