Mycobacterium vaccae е непатогенна бактерия, която обитава почвата и отдавна привлича вниманието на учените. Наскоро проведено изследване показва, че специфичен вид мазнини вътре в тази бактерия прави тези микроорганизми полезни за хората.

Бактерии помагат за създаване на антистресова ваксина

Самият научен труд се уповава на хипотезата за близки приятели – предположение, че човек е еволюирал заедно с множество бактерии, загубата на които по различни причини е довела до алергични и автоимунни реакции.

Колкото повече хората сме започнали да се отдалечаваме от работата на полето и в селското стопанство по принцип, толкова повече губим контакт с организмите, които ни помагат да регулираме имунната система.

Тези фактори повишават риска от възникване на възпалителни заболявания, а също и от комплекс психически разстройства, свързани със стреса.

Изследователите изучавали бактерията много години. В предходното изследване се установило, че инжектирането на мишки с инактивирани бактерии предотвратявало развитието на индуцирани от стрес реакции.

Техният организъм реагирал много по-добре на силен стрес. Но никой така и не разбира какво именно придава на почвените микроби тези удивителни свойства.

Мастна киселина в бактерията ни прави устойчиви на стрес

В новият научен труд изолирали и химически синтезирали специфична мастна киселина, която допринася бактериите да спомогнат за намаляване на възпалението при други животни. На молекулярно ниво техните липиди се свързват с рецептори, активирани от пролифератор пероксин, който инхибира пътищата на възпаление в експериментално обработени имунни клетки на мишки.

Тези бактерии изглежда крият в себе си множество изненади. Когато имунната система ги погълне, те по естествен път освобождават липиди, които се свързват с рецептори и изключват каскадната реакция на възпаление.

Необходимо е обаче немалко време преди да се разбере дали изпитванията върху хора ще спомогнат за създаването на ваксина против стрес. Вероятно в бъдеще подобен препарат ще бъде изключително полезен за хора, които работят в условия на силен и постоянен стрес.

Според учените, автори на новото изследване, разработването на подобна ваксина ще отнеме най-малко 10-15 години, но усилията все пак си струват. С помощта на новия препарат стресовите ситуации няма да са така разрушителни за организма.