Съществува мнение, че през пролетта и есента се обострят психическите заболявания, има ли научно потвърждение на това?

Наистина ли преходните сезони повлияват неблагоприятно на психиката

Какво казва науката

Не съществува единно мнение по този въпрос. Много психиатри твърдят, че някои заболявания наистина напомнят по-често за себе си в определени сезони – през есента или пролетта.

Еднозначно обаче може да се каже, че зимната депресия се заменя от пролетното обостряне. На развитието и обострянето на психическите заболявания влияят много фактори, както и сезонността, но не е най-важният от тях.

И по-точно, голямо значение имат:

  • Физическото натоварване;
  • Стрес, емоционалното състояние;
  • Прием на лекарствени препарати;
  • Съпътстващи заболявания – например, простуда или обостряне на хронична патологии;
  • Смяна на климата, преместване;
  • Промяна в начина на живот – например, преместване на работа с нощни дежурства, рязко спиране на цигарите, поява в семейството на малко дете и други.

Други данни от медицинската литература показват, че взаимовръзка между сезона и развитие на психически заболявания все пак съществува.

Например, през 2005 г. в Нидерландия е проведено клинично изследване, в което участват 7076 души. Оказва се, че през зимата психически нарушения се срещат по-често, отколкото през лятото – в 18% и в 16% от случаите съответно.

Най-често се регистрират тревожни и депресивни разстройства, но установената разлика не е толкова съществена, за да се говори за сезонността на психическите заболявания.

В по-късно изследване от 2021 г. са анализирани анкети на 150 милиона участници. Оказва се, че смяната на сезоните и настъпването на студовете водят до по-често обостряне на психическите заболявания.

Не само пролет и есен

Психическите нарушения се обострят не само през междинните сезони. В изследване от 2005 г. е ясно показана връзката на някои заболявания със сезоните – и това невинаги е пролет или есен.

Оказва се, че паническото разстройство и генерализираната тревога най-често се установяват през зимата, а обсесивно-компулсивно разстройство – през есента.

Установено е също, че такива колебания най-често се откриват в страни в по-големи амплитуди в температурите между зимата и лятото, тоест при континентален климат със студена зима и горещо лято.

Там, където смяната на сезоните минава леко, няма забележима разлика между честотата на обостряне на психически заболявания.

Много психиатри смятат, че през зимата обострянията всъщност се случват по-често, отколкото е прието да се мисли. През зимата денят е по-кратък, а интересните занимания са по-малко. През лятото хората по-често се занимават с нещо, които им носят удоволствие – разхождат се, срещат се с приятели, спортуват, ходят на почивки, пътешестват. Това означава, че причините за обостряне на психическите заболявания стават все по-малко.

Какво е това сезонно афективно разстройство (САР)

В медицинската литература се откроява още едно психическо разстройство, което действително е свързано със смяна на годишните времена – това е сезонното афективно разстройство, понякога това се нарича сезонна депресия.

САР – това е разстройство на настроението, което се случва ежегодно приблизително по едно и също време.

Според наблюдения на психолози най-често през зимата, в най-тъмното време на годината – през декември и януари. Среща се и атипична форма на това заболяване, когато се обостря през лятото, през най-топлото време на годината.

Сезонната депресия е разновидност на това разстройство, по-често се среща в районите с по-студен климат, където са малко слънчевите дни и са много дните с отрицателни температури.

У нас последните поне 5 зими са доста меки, дори може да се каже направо топли, дълги периоди с ниски температури по-скоро не се регистрират, може да се каже, че такива има само в планините.

Меките зими обикновено повличат след себе си доста хладна пролет, когато всички очакват да се затопли трайно, а всъщност поддържа ниски температури, но не толкова, че да не става за излизане навън.

Редуват се няколко по-хладни дни с няколко топли, а вече сме в месец май и би трябвало в началото на второто му десетдневие вече да започне да се чувства по-трайно затопляне.

Все пак обаче предстои лятото и това обнадеждава, каквото и да става, в следващите няколко месеца предстои много слънце и горещи дни, а симптомите на афективното разстройство възникват през есента, когато денят намалее и времето е по-често мрачно, облачно и мъгливо.

Това у нас е обикновено ноември и декември, те са по-мрачни, а през януари слънчевите часое са повече.