Изследване на Немския център по борба с невродегенеративните болести и от Института за изследване на инсулти и деменции при Университетската клиника в Мюнхен установили, че белтъкът TREM2 положително влияе на протичането на болестта на Алцхаймер.

Защитен белтък може да забави развитието на Алцхаймер

Когато TREM2 присъства в гръбначномозъчната течност в по-високи концентрации, при всеки стадий на заболяването прогнозите са по-добри.

Това наблюдение е отправна точка за разработването на нови лекарства.

В мозъка TREM2 се образува единствено от микроглии, имунни клетки на мозъка. Тези клетки патрулират в мозъка и го прочистват от метаболитните отпадъци, които се отделят от клетките.

В предходни изследвания с мишки учените демонстрират, че TREM2 активира микроглиите за включване и избирателно разрушаване на токсични белтъчни агрегати, типични за болестта на Алцахаймер.

Това означава, че TREM2 пази мозъка от дегенеративни последствия на заболяването, най-малкото при животински модели.

Предпазва ли откритият сега белтък от Алцхаймер и хората

За да отговорят на тези въпроси, изследователите няколко години определяли корелацията на TREM2 в гръбначномозъчната течност при болест на Алцхаймер с прогресирането на заболяването.

Използвани били данни на 385 души от голяма клинична база данни, съдържаща записи и проби от пациенти и здрави възрастни хора, взети при редовни изследвания за доста дълъг период от време.

Установява се, че високите нива на TREM2 подобрявали прогнозите при всички стадии на заболяването. Паметта оставала по-стабилна, и деградацията на хипокампа, областта на мозъка, отговорна за обучението и паметта, по-слабо изразена.

Според учените, тези резултати са клинично значими, тъй като са наблюдавани в продължение на 11 години.

Също се установява, че концентрацията на този белтък в гръбначномозъчната течност обикновено се увеличава при всички пациенти в ранните стадии на заболяването, когато се появяват първите симптоми.

Вероятно, това е отговор на вече случило се увреждане на мозъка – белтъкът стимулира микроглиите за защита. Но очевидно при болестта на Алцхаймер тази защита се оказва недостатъчна.

На този момент изследователите смятат да се спрат по-подробно, тъй като виждат потенциал за създаване на нови терапевтични методи.