Точните причини за развитие на рак на дебелото черво не са известни. Въпреки това лекарите разграничават негативните фактори, способстващи за възникването на това заболяване.

Диета и хранене

Един от ключовите фактори за развитие на рака на дебелото черво е характерът на храненето. Установено е, че ракът на дебелото черво по-често се среща при хора, в чийто хранителен режим преобладават месото и местните продукти, а също и не приемат достатъчно растителни влакна.

Мастните киселини, съдържащи се в животинските мазнини, в организма се превръщат в канцерогени, способстващи за растежа на раковите образования.

Хронични възпалителни заболявания на червата

Тези патологии в червата могат да послужат за пусков механизъм за развитие на колоректален рак. Към тези заболявания се отнасят язвен колит, болест на Крон и други. Колкото по-дълго болният страда от хронични възпалителни заболявания на червата, толкова по-голяма е вероятността от развитие на тумори.

Полипи в червата

Отнасят се към предраковите състояния. Вероятността от израждането на единичен полип в раков тумор е около 4%, но в случай на множествена полипоза този показател достига до 20%.

Наследствена предразположеност

Не е от маловажните фактори на развитие на злокачествени заболявания, сред които и рак на дебелото черво.

Вероятността от развитие на рак на дебелото черво се увеличава, ако някой от роднините е боледувал или боледува от тази патология.

Други рискови фактори

• Възраст – в болшинството от случаите рак на дебелото черво се развива при хора над 50-годишна възраст;
• Заседналият начин на живот, който води до нарушаване функцията на червата и запек.
• Затлъстяване – установено е, че при хората, страдащи от затлъстяване, вероятността от развитие на колоректален рак е по-висока, в сравнение с останалите хора.
• Вредни навици, особено тютюнопушене;

Ако вие сте в рисковата група

Ако установите, че се намирате в някоя от тези рискови групи, то тогава по надлежен начин трябва да следите своето здраве. Разбира се не е добре да прекалявате в тази насока, поради вероятността да развиете хипохондрия.

На първо място е наложително да ходите редовно на прегледи. Съвременните методи на изследване позволяват да се открият най-ранните, предракови състояния, които се поддават на пълно излекуване.

Особено внимание следва да обръщате на хранителния си режим. Употребата на месо и местни продукти следва да се ограничи. А ако пушите, то е необходимо да се справите с този вреден навик.

В допълнение – лечение на тумори на правото черво

Колоректалния рак заема едно от водещите места сред онкологичните заболявания по показателите заболеваемост и смъртност. В Европа то е второто по честота сред злокачествените тумори – рак на белите дробове – 13.3%, КРР – 13.2%, рак на млечната жлеза – 13% - 53 случая на 100 хиляди души население, смъртността е 30 случая на 100 хиляди души население. Тези показатели имат тенденция за нарастване в глобален мащаб.

Болшинството аденокарциноми възникват в аденоматозните полипи. Аденомите на дебелото черво се срещат при половината 50-60 годишни мъже и при 40% от жените на същата възраст. Половината от тях се локализират в правото черво.

Известни са следните методи на локално отстраняване на доброкачествени новообразувания на правото черво и раковите тумори 1-ви стадий.

1. Ендоскопска електроексцизия – недостатък на метода е вероятността от развитие на кръвотечение, значително количество рецидиви;
2. Трансанално изрязване на тумора – недостатък на метода е ограничеността на достъпа до тумора и високата честота на рецидивите;