Нощният график на работа може да повиши вероятността от възникване на онкологично заболяване?

Как нарушенията на съня са свързани с онкогенни фактори

Специалист по медицина на съня и клиничен психолог Майкъл Бреус споделя важна и тревожна информация за резултатите от изследванията през последните години.

Неспокойният, накъсан и нередовен сън определено е свързан с повишена заболеваемост от рак – до този доста обезпокоителен извод стигат неотдавна лекари.

Днес резултатите от изследванията не дават отговори на всички въпроси, но връзката между риска от онкологични заболявания и проблемите със съня е очевидна. Изследвана е по отношение на рак на млечната жлеза, на простатата и на щитовидната жлеза.

Доктор Майкъл Бреус, клиничен психолог и специалист по медицина на съня, е убеден, че всички ние следва да се придържаме към режима, който отговаря на естествените циркадни ритми на организма. Понякога обаче това е едва осъществимо, заради ритъма на живот и графика на работа.

Стрес и претоварване, гледането в монитор и изкуственото осветление нощем, това са само някои от проблемите, с които се сблъскваме ежедневно. Те пречат на спазването на естествения ритъм на редуване на съня и на бодърстването.

Професията е причина много хора да са принудени да спазват график, който не им позволява да спят през нощта.

Съответно, работейки по нощите и много рано сутрин, те трябва да намират начин да бъдат активни и през деня, тоест тогава, когато природата и обществото диктуват да бъдем активни и да бодърстваме. И за организма това също не е безвредно.

Нощен график на работа като възможен рисков фактор

Учените често канят такива хора като доброволци. Получените данни дават основание да се предполага, че тази социална група е изложена в по-голяма степен на риск от развитие на няколко вида онкологични заболявания.

Предполага се, че ракът на млечната жлеза е свързан с нощната работа, а също и с въздействието на изкуственото осветление през това време на денонощието.

Според резултатите от изследване, проведено през 2018 г., при жените, които дълго работели нощни смени, общият риск от разболяване от рак е с 19% по-висок, отколкото за останалите.

За определени типове онкологични заболявания, сред които рак на млечната жлеза, на стомашно-чревния тракт и на кожата, рискът е, дори по-висок. Повишавал се с увеличаване на стажа в работата при такъв режим.

Изследователите установяват, че всеки допълнителни 5 години работа на нощна смяна водят до повишаване на вероятността от развитие на рак на млечната жлеза с 3,3%.

Благодарение на тези данни Международната агенция по изследване на рака и СЗО днес определят работата на нощни смени като вероятен канцерогенен или канцерогенен фактор.

Къде са циркадните ритми

Доктор Бреус подчертава, че рискът от развитие на рак може да се повишава, ако режимът ни на сън изобщо не съвпада с естествените циркадни ритми. Те управляват циклите на сън и на бодърстване, а също и много ключови процеси в организма, сред които храносмилане, имунна функция и образуване на хормони.

Нарушението на циркадните ритми е един от основните фактори за неспокоен, непълноценен сън и свързаните с това неблагоприятни последствия.

Изследванията откриват циркадни сривове, свързани с повишен риск от развитие на няколко вида онкологични заболявания. Освен това те водят до хронични проблеми със здравето и развитие на депресия и други разстройства на настроението, а също диабет и затлъстяване.

Връзка между нарушенията на съня и рака

Нарушенията на съня – безсъние, синдром на неспокойните крака и апнея влияят както на количеството на съня, така и на неговото качество. Също те могат да са симптом, и фактор, способстващ за нарушението на циркадните ритми.

Едно от изследванията разкрива връзката между няколко разпространени нарушения на съня и повишен риск от развитие на рак. Оказва се, че при безсъние, обструктивна сънна апнея и парасомнии е повишен рискът от няколко видове рак, на млечната жлеза и на простатата.

Парасомнията включва широк спектър от разрушителни проявления, сред които изтриване на зъбите, нощни гърчове, кошмари.

Връзката между обструктивната апнея и рака изглежда особено силна. Известно е, че апнеята на съня е вредна за здравето по редица причини.

Опасна е за мозъка и за когнитивните функции, повишава се риска от сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване и диабет, а също и случайни травми и смърт.