Второто, третото и последващите раждания при жените се обединяват под названието повторни раждания.

Съвременните лекари твърдят, че между първото и повторните раждания както и между родилите за първи път жени и тези, направили го повторно има огромна разлика.

От какво е предизвикана?

А колко пъти според лекарите една жена е необходимо да роди и в какъв промеждутък от време?

Повторната бременност може да протече по същия начин както и първата, а може да бъде по-лека или, напротив, по-тежка.

Това е свързано с възрастта на бъдещата майка – разбираемо е, че на 35 години е по-трудно да се износи едно дете, отколкото на 20, с начина ѝ на живот, с здравословното ѝ състояние и с натоварването ѝ в работата.

Ако бременната за първи път жена може да посвети цялото свое време на себе си и на бъдещото си дете, то майката с едно или повече деца без значение от нейната възраст, няма вече такива възможности.

Освен това роднините често възприемат нейната „поредна“ бременност с безразличие и събитие неизискващо внимание и това може да обиди и раздразни бременната жена.

Всички тези фактори водят до това, че повторно бременната жена може да отделя на своята бременност и на бъдещото си дете по-малко внимание и грижи, отколкото го е правела за първата си рожба.

Но на това положение може да се погледне и от друга страна. Ако първата бременност е била съвсем ранна, то бъдещата майка едва ли е осъзнавала дълбочината на случващите се в нея изменения.

Сега вече по-зряла и мъдра жената възприема всеки ден от бременността като възможност да осигури най-доброто начало на живота на своето дете.

Тази майка вече не разчита на младостта да разреши всичките ѝ проблеми – тя по-отговорно се отнася и към своето здраве и към начина си на живот и тогава повторната бременност може да протече и по-леко и по-нормално, отколкото е протекла първата.

Следва да се напомни, че и при повторно раждане е много важно да се посещават училища или курсове за подготовка на раждане. Това е така, защото повторното раждане изисква не по-малко внимание, отколкото първото. А понякога и още по-голямо.

Раждане практически всяка година

Много лекари смятат, че ако вторите раждания, по правило, протичат по-леко и по-бързо от първите, то при третото, четвъртото и последващи раждания по-често се развиват усложнения, поради изтощаване на организма.

Но от друга страна, в повечето случаи става въпрос по-скоро за общото здравословно състояние и психиката на многодетната майка – тъй като е разбираемо, че женският организъм изначално не е създаден за износването и раждането 1-2 деца през целия живот на жената, а за раждане практически всяка година.

Съвсем друг е въпросът, че организмът на съвременната жена често издържа такива натоварвания, които за нашите не толкова далечни предци са били напълно нормални и сами по себе си подразбиращи се.

Понякога се случва, така че проблемите по време на първата бременност и раждане предизвикват страх у бъдещите майки, че и при евентуална втора бременност събитията ще протекат по същия начин.

Това съвсем не е задължително. Ако първото раждане е протекло с усложнения, защото жената не е била физически и психически готова за него, то при повторно раждане при правилна подготовка целия родов процес ще протече напълно нормално.