Най-голямата грижа на бременните жени е да родят здраво бебе.

Поради това бъдещите майки внимателно проследяват своето здравословно състояние, ходят на специални курсове за бременни, които да подготвят за предстоящото раждане и разбира се, се замислят за това къде е необходимо да се осъществи най-важното събитие в техния живот – в родилния дом или в собственото жилище.

От „Lechenie.bg“ проучихме какви са основните аргументи на поддръжниците и противниците на раждането в домашни условия. А също и потърсихме за коментар един от водещите акушер гинеколози в България.

„За“

1. Психологическо спокойствие

В повечето родилни домове у нас ражданията са качени сякаш „на конвейер“. Жената не усеща съчувствие и грижа, дори не са редки случаите, когато получава изключително грубо отношение.

Обстановката в родилните домове доста напомня на операционна и въздействащо изключително потискащо на бъдещите майки. Но когато бебето се появи на бял свят зад стените на родния дом с помощта на грижлива акушерка, то тогава в този дом настроените става празнично.

Състоянието на щастие, което изпитва цялото семейство при раждането, не е възможно в условията на родилния дом.

Също така следва да се отбележи, че в България по закон не е предвидено право на акушерките да израждат бебета в домашни условия. И подобна хипотеза за грижливата акушерка у дома, която помага на родилката е извън закона.

2. Индивидуален подход

Квалифицираната акушерка при най-малкото съмнение за благоприятния изход от раждането ще убеди бременната жена да се откаже от идеята бебето ѝ да се появи на бял свят в домашни условия.

Тя би се съгласила само, при условие, че жената е здрава и изпълнява всички нейни указания по подготовка за раждането и най-важното ползва се с доверието на родилката.

Експертно мнение – такава ситуация у нас е невъзможна, тъй като е много малко вероятно акушерка да се съгласи да поеме отговорност за израждането на бебе, тъй като при възникване на усложнения на нея може да ѝ бъде търсена наказателна отговорност.

Съществува един вариант, ако бременната се договори с позната акушерка да ѝ помогне при раждането, но при условие, че ако възникне усложнение родилката изобщо да не споменава, че ѝ раждането се е осъществило в присъствието и с помощта на акушерка.

Но това е много малко вероятно да се случи.

3. Нестандартен подход

• Акушерката обучава жената да използва нелекарствени методи, например да диша правилно, което е изключително полезно при израждането.
• Има жени, които не могат да родят у дома, легнали по гръб.

Това зависи от техните физиологични особености. У дома за родилката може да бъде избрано най-удобното за нея положение – клекнала или полулегнала;

4. Домашна обстановка

При домашно раждане няма необходимост от съблюдаване на стерилност. Безусловно основно почистване е необходимо да се направи. Не е възможно да бъдат унищожени всички микроби, но къщната микрофлора не е вредна нито за майката, нито за детето.

„Против“

1. Фатални усложнения

Раждането у дома е опасно.

Никой дори най-квалифицираният и опитен лекар, а още повече акушерка /в България жените решили да раждат у дома в повечето случаи го правят сами – без да ползват каквато и да е квалифицирана помощ, защото няма така възможност по закон/ могат да заменят цял екип от лекари.

На ражданията е необходимо да присъстват минимум акушер-гинеколог, акушерка, анестезиолог, неонатолог или педиатър и операционна сестра.