Американски учени свързват замърсяването на въздуха в резултат на пътното движение с нарастване на тревожните разстройства при деца, тъй като вдишваните фини прахови частици действат и на мозъка.

Праховите частици правят децата по-тревожни

По данни на СЗО, замърсяването на въздуха ежегодно води до преждевременната смърт на 4,2 млн. души по цял свят. С времето фините прахови частици от вдишвания смог предизвикват сърдечно-съдови заболявания, рак на белите дробове и инсулт. Замърсяването на въздуха може да окаже толкова коварно въздействие на мозъка.

През последното десетилетие както при животните, така и при хората е установена връзка между замърсяване на мозъка и разстройства, свързани с мозъка, сред които тревожно разстройство, отслабване на вниманието и на паметта. И особено възприемчиви към замърсяването са децата.

Фините твърди частици във въздуха с размер от 2,5 микрона, тоест 30 пъти по-малко от ширината на човешкия косъм, са най-вероятни виновници за тези разстройства.

Възможно е те да попаднат дълбоко в белите дробове, кръвоносната система и в мозъка. Тези частици могат да предизвикат възпаление, което може да доведе до по-сериозни разстройства на мозъка и да въздействат на когнитивните функции.

Въздействие на замърсения въздух на децата 

При неотдавнашно изследване се прави опит за изясняване как въздействието на замърсения въздух в резултат на пътното движение може да повлияе на развитието на мозъка.

Учените вече отбелязаха връзката между тревожното разстройство и замърсяването на въздуха, но новият научен труд показва как се осъществява това въздействие на мозъка на децата.

След сравнение на нивата на въздействие на замърсения въздух, свързан с пътното движение, и симптомите на тревожни разстройства, се установява, че децата, изложени на най-високи нива на замърсяване по-често са тревожни.

При по-изразени симптоми на тревожни разстройства в детска възраст се установяват по-високи нива на химическото вещество мио-инозитол, което се образува от областта на мозъка, която обработва емоциите.

Мио-инозитолът обикновено присъства в главния мозък, но превишаването на неговата норма се свързва с разстройства от страна на този орган.

Сега учените имат всички основания да предполагат, че замърсяването на мозъка пряко влияе на мозъка. Допълнителните изследвания вероятно дават възможност по-добре да се узнае как микрочастиците влияят на здравето ни.