Ретробулбарен неврит е разпространено заболяване, при което се засяга зрителния нерв в участъка, който не навлиза в очната ябълка.

На първо място в клиничната картина при това възпаление са сериозни нарушения на зрителната функция. Обикновено състоянието е с вторична природа.

Ретробулбарен неврит – как и защо се развива

За неговото развитие могат да способстват редица здравословни проблеми, сред които инфекции, тумори и т.н. Прогнозата при този патологичен процес винаги изисква повишено внимание.

Първичната форма протича значително по-леко и често завършва с пълно оздравяване, което не може да се каже за вторичната форма.

Най-често усложнение на вторичен ретробулбарен неврит е атрофия на зрителния нерв, който води до значително понижаване на остротата на зрението.

Важен момент е, че ретробулбарния неврит е необходимо да се отличава от интрабулбарния.

При ретробулбарната форма възпалението обхваща участък от нерва, който е разположен извън очната ябълка. Интрабулбарната форма се характеризира с участък вътре в окото.

Известно е, че жените 2 пъти по-често от мъжете страдат от това заболяване. Пикът на заболеваемост се пада на възраст от 20 до 40 години.

Форми на ретробулбарен неврит

В класификацията на тази болест са включени първична и вторична форма. Първичната се среща значително по-рядко. Обикновено е с остър характер и се съпровожда с бързо прогресиращо нарушение на зрителната функция.

В редица случаи острата възпалителна реакция може да придобие хронично протичане. А вторичната форма, в преобладаващия брой случаи е с първично хроничен характер.

Клиничната картина нараства постепенно и се характеризира с периодична смяна на ремисии и обостряния.

Доста често вторичното възпаление се усложнява с атрофия на зрителния нерв. Това усложнение се среща приблизително в 25% от случаите.

Какви са причините

Ако се разгледат причините за първичната форма, то най-често се свързва с някаква вирусна инфекция.

Установено е, че най-често възпалителната реакция в зрителния нерв се предизвиква от цитомегаловируси, които отключват автоимунни процеси с увреждане на нервните влакна впоследствие.

По-рядко тази болест се развива в резултат на хематогенно разпространение на бактериалната флора от отдалечено инфекциозно огнище.

За възникване на първичен ретробулбарен неврит могат да способстват съществуващи възпалителни заболявания от страна на различните отдели на очната ябълка.

Една от най-разпространените причини за вторичен ретробулбарен неврит е множествена склероза.

Според статистиката, с увреждане на зрителния нерв се сблъскват повече от 65% от хората, страдащи от това заболяване.

На второ място са обемните образувания в областта на главния мозък. Понякога такова възпаление се развива на фона на инфекциозен процес, засягащ нервната система.

Симптоми при ретробулбарен неврит

Основен симптом при ретробулбарен неврит е нарушение на зрителната функция. В повече от половината от случаите отслабването на зрението е доста изразено.

Острата форма се характеризира с бързо понижаване на остротата на зрението през първите 2 денонощия.

При хронична форма се наблюдава прогресиращо влошаване на зрителната функция в рамките на няколко седмици.

Болният се оплаква от неяснота и размиване на изображението, често възникват фотопсии. Още един характерен момент е рязко влошаване на зрението в условия на понижена осветеност.

Присъстват и симптоми като свиване на зрителното поле, нарушаване на цветовото възприятие, поява на тъмни петна пред очите.

Диагностика и лечение на болестта

Поставянето на диагнозата започва с визометрия, офталмоскопия и периметрия. Тези методи позволяват да се оцени степента на зрителните нарушения и съпътстващите морфологични изменения в областта на очната ябълка.

Планът за изследвания е необходимо да се допълни с неврологичен преглед, оценка на зрителните потенциали, ЯМР на главния мозък и т.н.

Лечението при това възпаление зависи от неговата етиология. При вторична форма е необходимо да насочим своето внимание в борбата с основната патология, която предизвиква увреждане на нерва.

От лекарствените средства могат да се използват кортикостероиди, антихистамини и диуретици за намаляване на отока в нервния ствол. Също е показна терапия с витамини.

Профилактика на развитие на възпаление

За предпазване от тази патология е необходимо своевременно да се санират, тоест да се лекуват, съществуващите инфекциозни огнища, а също и заболявания, които могат да предизвикат засягане на зрителния нерв.