Рейки е прието да се превежда като универсална жизнена енергия. Предполага се, че тази енергия е чиста и притежава собствена воля и интелект.

И Рейки майсторът не лекува сам, а само позволява вездесъщата жизнена енергия да се насочва към необходимото място по неин собствен избор.

Привържениците на Рейки смятат себе си за представители на алтернативната медицина, източният ѝ клон.

Принципи на Рейки

Основополагащият принцип на Рейки се заключава в това, че здравето на тялото се определя от това на духа. А здрав дух можем да получим, като следваме някои общи принципи:

• Не позволявай да се ядосваш;
• Не се безпокой напразно;
• Бъди благодарен;
• Печели с честен труд;
• Проявявай доброта към другите;

Обучението по системата включва 3 степени, всяка от които изисква отделна инициация, или посвещаване. Преминалият посвещение ученик получава възможност да се включи към неизчерпаем източник на чиста космическа енергия и да я насочва към необходимото място, изискващо изцеление.

Инициацията се извършва с използването на т.нар. рейки символи, представляващи особени графически знаци.

Отделните рейки школи използват тези символи по различен начин – едни смятат, че е необходимо просто да усетиш в себе си намерението да приложиш тези символи за инициация, в други – за активация се създават специални условия.

Важно е следното – извършването на просвещението дава на ученика възможност и способност да се превърне в канал за чиста целебна енергия и да я насочва чрез собствените си ръце към определени места за изцеляващо въздействие. И дори не е нужен непосредствен физически контакт – Рейки сеансите се провеждат и дистанционно, на разстояние от стотици километри.

Използване на Рейки за възстановяване на здравето

Рейки майсторите твърдят, че използването на енергийното въздействие:

• Помага за по-бързо справяне с настинка, хрема и алергия;
• Намалява болките при травма;
• Способства за по-бързо заздравяване на раните и за възстановяване след хирургични интервенции;
• Помага за справянето с такива опасни заболявания като захарен диабет, хепатит, туберкулоза, рак и дори СПИН.

Най-ефективно Рейки помага, в случай че болният премине сам през инициацията и сам започне да възстановява своята енергия, и следователно – здравето.

Учените за Рейки – алтернативна медицина или езотерика?

Всичко написано по-горе, официалната наука смята за отнасящо се към областта на псевдонауката, тъй като няма никаква сериозна обосновка.

Цялата система Рейки е основана на концепцията за биополетата, или жизнената енергия, която се отхвърля от официалната наука.

Дори и нещо подобно да съществува, със съвременните методи и инструменти тази енергия е невъзможно нито да се измери, нито да се дозира, нито да се насочи.

А това означава, че нейното въздействие е невъзможно да се контролира или прогнозира, следователно и да се използва.
Проведените сериозни научни лабораторни изследвания не потвърждават никакви резултати от въздействието на Рейки при каквито и да е заболявания.

И съответно ефективността и потенциалната значимост на Рейки остава към настоящия момент напълно недоказана за използване с медицинска цел.

В международния стандарт утвърден в Женева Рейки се отнася към направлението „Народна медицина и лечители, използващи за лечение молитви и внушения“.

Тоест това направление няма никакво отношение към медицината и може да се смята само за една от духовните практики.

Изследвания са били провеждани нееднократно в различни държави, и с болни, страдащи от различни заболявания, но ефективност на Рейки не била установена.