Биоактивно съединение, открито в куркумата спомага за излекуването на мозъчни увреждания, сочат най-новите научни изследвания.

Резултатите от изследване публикувано в списание „Stem Cell Research & Therapy“ показва, че съединението наречено ароматен турмерон подпомага профелиферацията и диференциация на стволови клетки в мозъка.

Това означава, че то може да се използва в бъдеще за лечение на неврологични заболявания, като инсулт и болест на Алцхаймер.

Проучването изследва въздействието на ароматния турмерон върху естествено образувани в тялото неутрални стволови клетки /НСК/, които обикновено се откриват в мозъка на хора в зряла възраст.

НСК се превръщат в неврони и изпълняват важна функция при подновяването и възстановяването на мозъчната функция при невродегенеративни заболявания.

Предишни изследвания на ароматния турмерон сочат, че ароматният тумерон може да блокира активирането на микроглиалните клетки.

Когато са възбудени те предизвикват невровъзпаление, което се свързва с различни неврологични заболявания.

Въпреки това, въпреки това самостоятелното въздействие на биоактивното съединение в куркумата върху подновяването на мозъчната тъкан, не е известно.

Учени от института по невронаука и медицина в Юлих, Германия, изследвали въздействието на ароматния турмерон върху пролиферацията и диференциацията на неутрални стволови клетки, както ин витро , така и ин виво.

Растежът на стволовите клетки се увеличава с 80%

Ембрионални стволови клетки от плъх се култивират и се оставят да нарастват при 6 различни концентрации на биоактивното съединение.

При определени негови концентрации се наблюдава повишаване на пролиферацията на НСК с до 80%, без да се предизвиква клетъчна смърт.

Процесът на клетъчна диференциация е ускорен при третираните с ароматния турмерон клетки в сравнение с нетретираните контролни такива.

Макар че данните показват, че ароматният турмерон увеличава пролиферативната активност на неутралните стволови клетки, то предходни проучвания са установявали, както положително, така и отрицателно въздействие на биоактивното съединение върху пролиферацията в зависимост от вида на клетките, които са били обект на изследването.

Въпреки че ароматният турмерон инхибира пролиферацията на различни ракови клетъчни линии, съединението благоприятства разпространението на периферните кръвни мононуклеарни клетки.

При оценка на биоактивното съединение като бъдещо лекарство за невродегенеративни заболявания или инсулт, трябва да се има предвид, че стимулиране на разпространението на НСК носи определен онкогенен риск.

Но въпреки това фармакологичното стимулиране на пролиферацията на стволови клетки без генетични манипулации се смята, че не е свързано с повишен риск от развитие на злокачествени заболявания.

За да се изследва действието на биоактивното съединение върху НСК ин виво, учените инжектирали животните с него.

Впоследствие провели позитронно-емисионна томография и установили, че субвентрикуларната зона /СВЗ/и хипокампусът в мозъка на плъхове, инжектирани с ароматен турмерон са по-широки в сравнение с тези, на което не е било давано от съединението.

За СВЗ и хипокампуса е известно, че са двете области на мозъка, в които протича неврогенезата.

Един от авторите на изследването посочва, че досега е установено, че няколко субстанции стимулират пролиферацията на стволови клетки в мозъка, но сравнително малко лекарства допълнително и създават условия за диференциацията на стволови клетки в неврони, което всъщност представлява основна цел на регенеративната медицина.

Констатациите на учените, взели участие в изследването, са една стъпка напред към постигането на тази цел.

Ароматният турмерон е по-слабо изследваното от двете основни биоактивни съединения, които се откриват в куркумата. Другият компонент е куркуминът, който е добре известен със своите противовъзпалителни и невропротективни свойства.