Ново проучване установи, че не е необходимо непременно човек да пуши трева, че да изпита негативните последствия от нея върху своето здраве. Вдишването на дим от пушене на цигара само за 1 минута може временно да наруши функцията на кръвоносните съдове.

Изследователите установяват, че пасивното излагане само за 1 минута уврежда функционалността на кръвоносните съдове.
Нещо повече учените разкриват, че времето необходимо за пълното възстановяване на функцията на кръвоносните съдове след пасивното пушене на марихуана е 3 пъти по-дълго, в сравнение с пасивното вдишване на тютюнев дим.

Ръководител на изследването е Матей Спрингър, доктор на науките, професор по медицина в катедрата по кардиология на Калифорнийския университет, Сан Франсиско, като резултатите от него са публикувани в списанието на Американската кардиологична асоциация.

Вредите от излагането на вторичен тютюнев дим са добре известни, и се състоят в незабавно увреждане на сърцето и на кръвоносните съдове.
Но според изследователският екип, малко се знае за възможните последствия от излагането на вторичен дим от марихуана.

За да стигнат до крайните си заключения, д-р Спрингър и неговите колеги изложили плъхове или на вторичен тютюнев дим или на от трева в продължение на 1 минута.

Екипът от учени направил оценка на функционалността на кръвоносните съдове на гризачите, преди и след излагане на двата вида дим. По-конкретно, съсредоточили се върху способността на кръвоносните съдове да транспортират кръв, и оценка на евентуалното ѝ увреждане и неговата продължителност.

По-дълго възстановяване, отколкото при пасивно излагане на тютюнев дим

Изследователите установяват, че излагането на 2-та вида дим уврежда функцията на кръвоносните съдове, но вторичната експозиция на марихуана е по-вредна, отколкото на цигари.

След излагане на вторичен тютюнев дим, били необходими 30 минути на гризачите за възстановяване на пълната функционалност на кръвоносните съдове, но този период бил 90 минути при вторично излагане на марихуана.

Екипът учени установи още, че не химическите вещества в марихуаната, като тетрахидрокарабинол, са причина за увреждането на кръвоносните съдове, а по-скоро изгарянето на самия растителен материал.

Такова увреждане на функцията на кръвоносните съдове, въпреки временната си природа, може да има дългосрочни последствия за здравето.
Макар че въздействието е изцяло временно и при двете – и цигари, и марихуана, тези временни проблеми могат да се превърнат в дългосрочни, ако има достатъчно често излагане, и може да се увеличи риска от запушване на артериите.

Макар и изследването да е проведено върху плъхове, учените отбелязват, че е много вероятно пасивният дим от пушенето на марихуана да има същия ефект и върху функцията и на човешките кръвоносни съдове.

Артериите на плъховете и хората са сходни по реакциите си на вторичния тютюнев дим, така че вероятно отражението върху структурата и функционалността на кръвоносните съдове при хора, и плъхове да е еднаква.

Марихуаната е най-често употребявания наркотик в САЩ, а също и в България, където притежанието, употребата и разпространението му са въздигнати в престъпления в Наказателния кодекс.

Но пък в много държави, включително и в някои щати на САЩ беше легализирана напълно, а на други места частично – за лична употреба и за медицински цели. А това означава, че все повече хора се излагат на вторична дим от пушенето на трева.

Авторите на изследването отбелязват, че е важно да се постигне по-добро разбиране за възможните опасни последици за здравето от такова излагане.