Създадоха нов противораков хидрогел, който атакува туморите, и то го прави тройно.

Пластирът досега е тестван само върху мишки, но положителни резултати са отчетени както преди, така и след отстраняване на тумора на опитните животни.

Екипът създател на пластира посочва, че може да има значително въздействие при лечението на рак на дебелото черво.
Точно сега най-важната стъпка при лечението на това опасно заболяване хирургичното отстраняване на по-голямата част от тумора, доколкото е възможно, но пълното изчистване на раковите клетки е доста трудно.

И решението е може би е в този пластир с хидрогел.
Пластирът е създаден специално да се насочи към останалата част от тумора, което пък може да замени омаломощаващата химиотерапия, която е по-скоро неефективна и която към момента се прилага.

Учените поискали да разберат как могат да използват нанотехнологиите за лечение на първичния тумор по наистина ефективен и най-вече устойчив начин, обяснява ръководителят на екипа Натали Артц, от Масачузетския технологичен институт, от катедрата за медицинска наука и техника.

Пластирът с хидрогел показал толкова голяма ефективност по време на тестването си върху животни, че започнал да изчиства туморите, дори все още да не били хирургично отстранени.

В случаите, когато туморите са били премахнати се наблюдавало голямо подобрение при опитните животни, като при 40% от тези, при които пластирът не бил сложен, болестта се завърнала.

Лепенките с хидрогел функционират по 3-степенна система, като първият етап се състои в освобождаването на миниатюрни златни наносфери, чието предназначение е термично унищожаване на тумора.

Вторият етап осигурява транспорта на химиотерапевтичните препарати до вътрешността на наносфери, които се освобождават в момента на химическото изгаряне на тумора.

Най-накрая златни наносфери, които не се влияят от топлината, се използват за доставяне на РНК-базирана генна терапия до мястото на тумора, която има за цел ген, който кара здравите клетки да мутират при хора с рак на дебелото черво.

Както е известно, РНК, или рибонуклеиновата киселина, е близка братовчедка на ДНК и учени наскоро откриха начин как да препрограмират РНК, така че да промени начина, по който клетките се развиват в тялото. В този случай въздействието на генната терапия пречи на мутация на тези клетки.

Изследователите отбелязват, че лепенката може да се приложи както преди туморът да бъде отстранен, за да се свие, или след операцията, за да се намали риска от завръщането му.

Лепенката с хидрогел с течение на времето ще се разпадне, тъй като е направена така, че да се разгражда под въздействието на топлината на тялото.

Следващата стъпка на учените е да тестват новата лепенка с хидрогел върху по-големи животни в лабораторни условия, и ако резултатите продължат да са положителни, е възможно да започнат и тестове върху хора.

Въпреки че тази лепенка с хидрогел звучи обещаващо, важно е да се отбележи, че резултатите, които показва са само върху мишки, и евентуалното одобрение за използване от човека е в много далечна перспектива.

А докато този метод на лечение стане достъпен до масовия българския пациент може да минат и доста повече от 10 години, и то при условие, че всички резултати от прилагането му върху по-големи животни се окажат успешни и се премине към фаза изпитване върху хора.