Възможно ли е тежка болест да премине сама? За съжаление, това не е хрема, която с лечение минава за 1 седмица, а без за 7 дни.

Въпреки това също се срещат и случаи, когато едно заболяване „оставя“ човека без видими причини или поне лекарите не са в състояние да открият такива.

И не само в художествената литература или в киното, но и в реалния живот. И се оказва, че лекарите са съвсем наясно с това.

Ремисия или регресия?

Феномена на самоизлекуването дори има и научно название – „спонтанна ремисия“. Още по-точно определение – „спонтанна регресия“, когато става въпрос за това, че заболяването регресира, на практика изчезва.

Вследствие на какво настъпва този феномен сега съвсем не е ясно. Едни са убедени, че за това е способно да помогне така нареченото позитивно мислене, други смятат, че това е панацеята на духовните практики, трети – народната медицина.

Медицинските специалисти се отнасят към ремисиите с повишено внимание.

Ако те установят при безнадежден пациент явно подобрение, то те се опитват да не го въвеждат в еуфория, а препоръчват наблюдението му да бъде продължено, да не пренебрегва профилактичните курсове на лечение и прочие.

Още повече, че ремисиите понякога са само временни и след известно време болестта отново се завръща.

Хипотези и теории

Съществува хипотеза, че зад ремисията стои определен механизъм. Така например, много често спонтанни ремисии се наблюдават при вида онкологични заболявания – рак на бъбреците, на млечната жлеза, при левкемия, лимфом, невробластом и меланом.

И много рядко се срещат при рак на панкреаса. Също така не следва да се пренебрегват погрешните диагнози, когато заболяването се оказва съвсем различно и не толкова сериозно, колкото първоначално се е оказало.

Макар че в някои случаи заболяването преминава завинаги, в повечето случаи то се завръща след известно време и отново започва да прогресира.

Въпреки това ремисията може да удължи с няколко години живота на тежко болен пациент и значително да подобри неговото качество.

Специалистите смятат, че ако бъде открит механизмът на ремисиите, това ще спомогне за ефективно лечение на рака и някои други заболявания по щадящ начин, без да се прибягва до такива радикални механизми като лъчева и химиотерапия, а в определени случаи и да не се стига до хирургични интервенции.

В най-разпространената медицинска теза по тази тема се твърди, че вероятността от ремисия е пряко свързана с имунитета на болния.

Сред другите възможни причини са некроза, апоптоза, генни мутации и изменения на хормоналните нива.

В редица случаи регресията на рака е настъпвала тогава, когато при пациентите се повишавала рязко температурата в резултат на инфекции, предизвикващи треска.

Някои изследователи предлагат изкуствено да се предизвика повишаване на температурата, тъй като това би довело до имунна реакция, потискаща раковите клетки.

Но да се твърди, че между покачването на температурата и гибелта на раковите клетки има някаква връзка все още е твърде рано. Не е изключено задействането на такива фактори, за които към настоящия момент лекарите не подозират.

Възможно ли е всичко да се размине?

Има предположение, че случаите на спонтанни регресия възникват много по-често, отколкото е регистрирано документално.

Просто тогава, когато един пациент се почувства по-добре, прекратява лечението и престава да ходи на прегледи при наблюдаващия го лекар.