Правила за самоконтрол при измерване на артериалното налягане

Основното правило е – кръвното налягане се измерва в състояние ни физически и емоционален покой. Преди измерването се препоръчва почивка в продължение на 5-30 минути. Ръката с поставената на нея маншета на апарата за кръвно налягане трябва да се намира на нивото на сърцето.

В маншета бързо се нагнетява въздух до превишаване на нивото на кръвното налягане. Дали е постигната тази цел може да се определи по изчезването на пулса на ръката. След това въздухът от маншета постепенно се изпуска и се регистрират моментите на поява и изчезване на тоновете на Коротков.

Какво е важно да се знае за самоконтрол на артериалното налягане?

• Когато човек измерва кръвното си налягане за първи път, е необходимо да постави маншета на апарата и на двете ръце – за достоверно се приема по-високото показание. Впоследствие измерването на АН се извършва на тази ръка, на която е било по-високо.

• Измерването на артериалното налягане е желателно да се извърши 2 пъти подред с интервал от 1 минута. Ако разликата в показанията на апарата при измерванията е съществена – повече от 10 мм живачен стълб, е необходимо да се направи 3-то измерване.

• Не следва да се измерва артериалното налягане след употребата на съдържащи кофеин и/или енергийни напитки. Това не е препоръчително да се прави непосредствено след хранене.

• Препоръчително е пациентът да си води дневник, тъй като по този начин лекуващият му лекар по-лесно ще анализира динамиката на кръвното налягане. Ако разликата между 2 поредни измервания е голяма, е необходимо да се запишат резултатите от всички направени измервания.

• Ако в момента на измерване на артериалното налягане състоянието на пациента се отличава от обикновеното, то това трябва да се отметне в дневника /например главоболие, световъртеж и пр/;

• Ако се приемат лекарствени средства, това трябва да се съобщи на лекуващия лекар. Много лекарства влияят на артериалното налягане по един или по друг начин.

• При измерване на артериалното налягане е задължително ръката да се освободи от дрехите, не е необходимо да се навива ръкавът на ризата или да се вдигат ръкавите на пуловера или блузата. Това може да се отрази съществено на резултатите от измерването.

• Долният край на маншета на апарата за измерване на кръвното налягане е необходимо на най-малко 2 см над лакътя.

Най-честите грешки при осъществяване на контрол върху кръвното налягане

• Не се съблюдава правилото за измерване на артериалното налягане в състояние на покой;

• Маншетът на апарата за кръвно налягане се слага ръката над дреха;

• При използване на електронни устройства за измерване на АН /особено такива, които се поставят на китката на ръката / не се изпълняват инструкциите за употреба на устройството.

• Измервания не се правят редовно, а само при наличие на симптом или съвкупност от такива, които създават безпокойство, като например главоболие.

• Стетоскопът на апарата за кръвно налягане се поставя под маншета;

• Неправилно позициониране на маншета. Обикновено на маншета е посочено как правилно да се постави и да се закрепи за рамото.

За нормалните показатели на кръвното налягане

Мнението за това, че нормалното артериално налягане е само и единствено 120 на 80, но строго погледнато, това не е съвсем така. Към днешна дата е приета следната квалификация за нормалното кръвно налягане.

• Оптимално – 120/80 мм ж. ст. и по-ниско;
• Нормално 120/80-129/84 мм ж. ст.;
• Високо нормално 130/85-139/89 мм ж. ст.;