Шумовете в сърцето на детето са причина за безпокойство за много родители. Преди да се изпада в паника, следва да се разбере същността на явлението.

В медицината има достатъчно специални обозначения /термини/, които са понятни за специалистите, но невинаги се разбират от непрофесионалисти.

Какво е това шум в сърцето?

Звуците, възникващи при работата на сърцето и отличаващи се по своите свойства от тоновете, се наричат сърдечни шумове.
Самата дума „шум“ има значение на ненужен, пречещ, безполезен звук.

Действително сърдечните шумове не отразяват необходимата за организма работа на сърцето, пречат на прослушването на неговите нормални тонове. Но пък за диагностика са много полезни.

Звукът се характеризира със сила, височина, продължителност. Шумовете се сравняват с ориентир – тоновете, но се добавя още една характеристика – време на възникване на относителния тон – преди, едновременно и след.

Елементарната схема за определяне на характеристиките дава в резултат подробно и точно описание на симптома, разбираем за лекаря.

Класификация на шумовете

Основното деление е по най-важния признак – проявление на заболяване ли е шумът. Прието е шумовете да се делят на органични и функционални:

• Органичните са външно проявление на скрито заболяване, водещо до изменения в структурата на сърцето;
• Функционалните не се причиняват от заболяване и често изчезват с течение на времето;

1. По времето на възникването си сърдечните шумове се подразделят на вродени и придобити – и в двата случая може да са признак на заболяване или да не са.

Вродените в повечето случаи са проявление на патологии в структурата на сърцето. Но и сред причините за функционалните има вродени изменения.

2. По отношение на съкращението /систола/ или отпускането /диастола/на сърдечния мускул. Тоест дали шумът възниква преди систолата или диастолата или се появява в края на периода на съкращението или отпускането.

3. По анатомична локализация – като се определи точката на най-доброто прослушване на шума, последният се съотнася към съответната анатомична структура и разположение на сърцето.

4. Отделно място заема делението на сърдечните шумове на вътресърдечни и извънсърдечни. Първите възникват в резултат на работата на клапанния апарат и мускулния слой на сърцето.

А извънсърдечните са свързани с увреждане на външната обвивка на сърцето – перикарда или от разположени на него анатомични образувания.

Особености на сърдечните шумове при децата

При новородените и малките деца методът на прослушване на тоновете е максимално информативен и има голямо значение, защото при децата много по-отчетливо се прослушват сърдечните тонове и възможните шумове.

Поради анатомичните особености между източника на звука и главата на стетофонендоскопа има много по-малко разстояние, отколкото при възрастен, често пълен човек.

Периодът на юношеството

Подрастващият обединява в себе си чертите и на дете, и на възрастен. Това се отнася и за сърдечните шумове в периода на пубертета. Най-често са функционални, свързани с периода на растежа.

В такъв случай с времето те отминават. Но могат да бъдат установени и за първи път пороци на сърцето, които успешно са се прикривали по-рано.

Причина за юношеските сърдечни шумове могат да бъдат и придобити пороци на сърцето. В преобладаващия брой случаи става въпрос за ревматично увреждане на сърцето.

Сърдечни шумове при възрастни

За първи път открит сърдечен шум при възрастен човек, с изключение на бременните жени, свидетелства най-често за сериозно заболяване, предизвикало увреждане на сърдечните клапани.