Генетици успяха да коригират наследствен дефект в гена на хемоглобина и да предпазят левкоцити от ХИВ.

Със златни наночастици редактират гените

Изследователи от Центъра за ракови изследвания в Сиатъл, САЩ, успяха да разработят методи, която силно улеснява процедурата по редактиране на гените в човешките клетки.

В основата на метода са златни наночастици, благодарение на които компоненти на „молекулярната машина” за редактиране CRISPR се доставят директно в ядрото на клетките.

Технологията CRISPR позволява целенасочено да се промени информацията, записана в ДНК.

За тази цел е необходимо към ДНК-мишена да се доставят два основни компонента – молекула-„гид”, която ще открие сред десетки други гени точно място за „оперативна интервенция”. Необходимо е да се достави и ензим, който да разреже молекулата на ДНК на това място. Така започва и процесът на редакция.

Трудност представлява доставката на компоненти на комплекса вътре в клетките. За тази цел често се използват инактивирани вирусни частици.

По-праволинеен подход е импулс на електричния ток, който стимулира попадането в ядрото на чужда ДНК, но може и да увреди и да убие клетката.

Златните наночастици – универсални за проникване в ДНК

Златните наночастици – златни сфери с диаметър приблизително равняващ се на 1 милиардна от размера на зрънце сол, вече 25 години се използват в молекулярната биология и генното инженерство.

С тяхна помощ биолозите въвеждали чужди гени в клетките на растенията. Така били създадени генетично модифицирани сортове.

Предимство на златните частици е в това, че молекулите на нуклеиновите частици прилепват към тях. А самите частици лесно попадат в ядрото, преодоляват се различни клетъчни бариери.

Доктор Адер и неговият сътрудник вече много години използват златни частици за доставка в клетките на различни вещества.

В този случай изследователите получават златни наночастици от лабораторен колоиден разтвор. След това го сортирали по размер – идеален се оказва диаметър от 19 нм.

При този размер повърхността на частиците е достатъчна, за да се разположат всички необходими молекули.

За демонстрация на метода биолозите редактират гените на култури от стволови клетки, които се превръщат в различни клетки от човешката кръв.