В наскоро проведено изследване учените правят връзка между самотата и широк спектър от нефункционални имунни отговори, което предполага, че самотните хора са изложени на повишен риск от развитие на различни заболявания.

Изследователите първо са направили опит да получат информация за моментното състояние на имунната система на самотните хора чрез измерване на нивата на антителата в кръвта, които се образуват и активират при наличие на инфекция с херпесни вируси.

Участващите в изследването са били 200 жени, оцелели след излекуване на рак на гърдата, като са изминали между 2 месеца и 3 години от завършването на лечението на заболяването. Те били на средна възраст 51 години. Тяхната кръв била изследвана за наличието на антитела срещу Epstein-Barr и цитомегаловирус.

И двата са херпесни вируси, с които са заразени сравнително голяма част от европейците.

При около половината от хората вирусните инфекции не предизвикват заболяване, но след като човек е вече заразен, вирусите остават в латентно състояние в организма и могат да се активират, което предизвиква повишаване на нивата на антителата или на титрите.

Но отново при повечето заразени хора не се проявяват никакви симптоми, въпреки това обаче това е признак за наличие на нарушение в баланса на клетъчната имунна система.

Самотата и стресът активират херпесния вирус

Резултатите от проучването показват, че при хората, които са по-самотни, се наблюдава повишена опасност от реактивиране на латентния херпесен вирус, отколкото при хората, които прекарват свободното си време сред близки.

Не се установява разлика в нивата на антителата на вируса на Epstein-Barr, вероятно защото неговото реактивиране е обусловено от възрастта.

Но учените посочват, че повечето от участващите в изследването са били в напреднала възраст, затова взаимовръзка между самотата и активността на вируса трудно може да се открие.

От предходни изследвания наистина се установява, че лошите взаимоотношения между колеги и близки са рисков фактор за редица здравословни проблеми, включително и за преждевременна смъртност, както и за много други сериозни заболявания.

Ученият ръководещ проучването от щатския университет в Охайо отбелязва, че повечето самотни хора чувстват обида или вина, а това е причина за тяхната социална изолация и като цяло лоши взаимоотношения с близки, приятели и колеги.

В предишни изследвания учените са открили, че стресът способства за потискане на функцията на имунната система, а това е причина за по-лесното реактивиране на всякакви патогенни микроорганизми в тялото.

Лабораторно това се установява чрез повишени титри на антителата.

Прекалено много възпалителни процеси

В допълнителни изследвания същият екип от учени, провели и горепосоченото проучване установили, че при самотните хора се формират повече възпалителни процеси, обусловени от определени белтъци.

Проучванията, при които се прави опит да се определи до колко самотата засяга образуването на проинфламаторни белтъци или цитокини в резултат на стреса, са проведени с участието на 144 жени, преживели рак на гърдата и друга от 134 жени с наднормено тегло на средна и по-напреднала възраст, които нямат сериозни здравословни проблеми.

И при двете групи участници в проучването, при по-самотните се установяват значително по-високи нива на цитокина интерлевкин-6, когато са подложени на силен стрес в сравнение с тези, които са обвързани и живеят заедно със семействата си.

Тези резултати се запазили дори и след като учените включили в оценката и редица други фактори като качество на съня, възраст и общите здравни показатели.

Направеното от учените откритие е наистина сензационно, защото хроничните възпаления са причина за множество заболявания, като коронарна болест на сърцето, диабет тип 2, артрит и болестта на Алцхаймер, както и мускулната и умствената слабост, които съпътстват остаряването при повечето хора.