Съединение открито в зеления чай може да помогне за лечението на синдрома на Даун, според ново проучване, публикувано в авторитетно медицинско издание.

Съставка на зеления чай, наречена епигалокатехин галат, може да подобри когнитивната функция на хора със Синдрома на Даун.

Проучването, проведено от испански учени, разкрива как съединението епигалокатехин галат подобрява когнитивната функция при хора с това заболяване.

Според изследователите, проведеното от тях проучване, за първи път демонстрира потенциално ефективно лечение, чиято цел е подобряване на когнитивните способности на хора със синдрома на Даун.

Съгласно данни на Националната асоциация на синдрома на Даун, около 1 на всеки 691 бебета в САЩ се раждат с това генетично заболяване, и над 400 хиляди американци живеят с него. За България не се води статистика, но се предполага, че съотношението не е много по-различно.

Синдромът на Даун е едно от често срещаните генетични аномалии, за което е характерно наличието частично или пълно допълнително копие на хромозома 21, което означава 3 копия на тази хромозома, вместо нормалните 2.

Тази допълнителна хромозома води до прекомерна експресия на гени, което може да причини редица физически симптоми, сред които са намален мускулен тонус, малка глава, уши, уста, сплескан профил на лицето, и анормално издигнати нагоре очи.

Хората със синдром на Даун също така е възможно да имат и проблеми с когнитивната функция, като забавено езиково и говорно развитие, затруднено усвояване на информация и придобиване на умения, слаба памет, лоша концентрация.

Според испанските учени изследванията показват, че подобни когнитивни нарушения се дължат на прекомерната експресия на гена, наречен DYRK1A, и експериментите върху мишки предполагат, че съединението епигалокатехин галат може да намали прекомерната експресия на този ген.

И новото изследване показва точно това, че с помощта на съединението може да се постигне сходен ефект при хора със Синдром на Даун, и съответно подобряване на умствените способности.

Дневната доза от съставката на зеления чай подобрява когнитивната функция в 3 направления. Епигалокатехин галатът принадлежи към групата антиоксиданти – полифеноли, за които е известно, че осигуряват защита на организма от увреждане, което би могло да причини заболяване при човека.

В проучването взели участие 84 души на възраст от 16 до 34 години, които били със Синдром на Даун.

В продължение на 12 месеца участниците получавали дневна доза безкофеинов зелен чай, съдържащ полифенолът в количество от 9 мг на килограм телесно тегло или плацебо. Участниците и от двете групи трябвало да участват в обучение за подобряване на умствените способности.

Проучването е двойно сляпо, което означава, че изследователите, участниците и техните семейства не знаели какво е получавал всеки от взелите участие.

Всички участници били подложени на когнитивни тестове и образно изследване на 3-ти, 6-ти и 12-ти месец от изследването, както и 6 месеца след неговия край.

В сравнение с тези, на които било давано плацебо, при участващите, които били лекувани с полифенола от зеления чай били забелязани редица положителни изменения в мозъка и в когнитивните способности.

И по-конкретно, показали значителни подобрения в 3 насоки:

• Визуална памет – способност да правят разлика и да помнят обекти;
• Адаптивно поведение – използване на концептуални, социални и практически умения в ежедневието;
• Потискащ контрол – способност да устоят на отвличане на вниманието и да избегнат действието на първичните импулси.