Менингитът се смята за доста разпространено заболяване, което възниква при неблагоприятно въздействие на инфекциозни агенти на обвивката на главния или на гръбначния мозък.

Най-често тази патология се регистрира при млади хора и деца с понижени имунни функции.

При липса на своевременно и пълноценно лечение е висок рискът от възникване и неблагоприятни последствия и въвличане в патологичния процес на други системи на организма.

Серозен менингит - какви са характерните особености

Менингитът може да се развие като самостоятелна патологична реакция в отговор на различни изменения в централната нервна система, а също и като усложнения на инфекциозно заболяване.

В зависимост от тези условия болестта се разделя на 2 вида – първична и вторична.

Бурната възпалителна реакция, протичаща в обвивката на мозъка, по своя характер може да раздели менингита на няколко вида, най-чести от които са серозен и гноен.

Серозният характер на заболяването често се основава на въздействието на патогени с вирусна природа, а гнойните изменения в тъканите на мозъка най-често се развиват на фона на присъствие на бактериални агенти.

Менингитът е с ярки характеристики на остро инфекциозно заболяване, които позволяват да доведе до многобройни случаи на заразяване и формиране на епидемични огнища на инфекции.

Често такива зони се формират в зони с висока гъстота на населението и ниски хигиенни условие.

Случаите на заразяване с менингит се характеризират с определена сезонност, когато при повечето хора са понижени защитните механизми на имунната система.

Най-често тези епидемични взривове се регистрират от февруари до април, когато е преходният период и имунната защита на повечето хора е леко понижена. Но у нас като че ли най-висока е заболеваемостта през летните месеци.

Разновидности на менингити

В зависимост провокиращите фактори менингитът се подразделя на многобройни разновидности. По характер провокаторът на заболяването може да е бактериален, вирусен, гъбичен и смесен вариант.

При инфекциозния процес в обвивките на главния мозък се разглеждат различни варианти на протичане, които могат да бъдат мълниеносни, остри, подостри и хронични.

Тези разновидности възникват, заради определено количество от патогена, физическото състояние на болния и от активността на бактериалния и на вирусния агент.

Най-често провокатор на менингит е менингокок, който попада чрез лигавицата на носоглътката и след това се активира възпалителна реакция, която се разнася по хематогенен път или с кръвообращението.

Многобройни токсини, които в голямо количество се отделят при жизнената дейност на бактериите, предизвикват масивни негативни изменения в малките кръвоносни съдове. А това води до кръвонасядания и кръвоизливи, характерен хеморагичен обрив.

Провокатори на вирусната разновидност на заболяването са ентеровируси, полиомиелитни вируси, епидемичен паротит.

Вирусите са способни да се съхраняват във вода, хранителни продукти, на повърхността на кожата.

Тази разновидност на менингита най-често води до формиране на серозен характер на патологичната реакция. Заразяването със серозен менингит протича при контакт с болния или с носител на вируса.

Признаци на серозен менингит

Серозната форма на възпалението на мозъчните обвивки се характеризира с ярки патологични изменения, които в повечето случаи са разположени в долната повърхност на главния мозък.

Съпровождат се с образуване на мехурчета и с възпалителна течност с наличие на фибрин. Възпалението най-често се разпространява към меката мозъчна обвивка.

Серозният менингит притежава особеност, която го отличава от други разновидности на заболяването.

Характерно за тази форма на менингит е образуване на прозрачна възпалителна течност с малко количество левкоцити.

Яркият активен процес не води до загиване на клетъчни елементи от тъканите на главния мозък и на фона на това не протича масивно формиране на гнойна субстанция.

Признаците на менингит от тази разновидност се развиват бавно и се проявяват с максимална интензивност след няколко седмици. Началото на заболяването се характеризира с рязко повишаване на телесната температура до 40 градуса, с постоянно изтощително главоболие.

Диагностика и лечение на серозен менингит

Диагностичните мероприятия при серозен менингит започват след пълно изучаване на физическото състояние и установяване на характерните клинични проявления.

Лечението на серозен менингит следва да се провежда в болнични условия със своевременна лекарствена противовирусна и симптоматична терапия.