Повечето от нас са чували фразата „Щастлива жена – щастлив живот“. Наистина ли е вярна тя?

Ново изследване на американски учени отговаря положително на този въпрос и потвърждава – при дългогодишни брачни отношения щастливата жена прави щастлив и съпруга си, независимо как самият той оценява този брак.

Резултатите от предишни изследвания показват благотворното въздействие на щастливия брак върху здравето.

По-точно, наскоро проведено проучване установява връзката между добрите отношения между съпрузите и намаляването на риска от сърдечно-съдови заболявания.

Публикувани са и проучвания, показващи, че семейното щастие зависи в най-голяма степен от жената.

Последното проучване, публикувано в „Journal of Marriage and Family“,професор Дебора Кар и професор Вики Фрийдман провели съвместно изследването и анализирали данните от друго проучване, в което била извършена оценка на качеството на брака и усещането за щастие при хората в напреднала възраст.

Професор Кар посочва, че щастливата жена е склонна да направи всичко за своя мъж, като по този начин оказва положително въздействие и върху неговия живот.

Авторите твърдят, че тяхното изследване се отличава от всички предходни по това, че то е насочено към изучаване на личните чувства на двамата съпрузи и се прави опит да се установи как техните лични чувства влияят на усещането на психологическо благополучие в брачните отношения.

В това проучване авторите анализират данните от 394 двойки, в които поне един от съпрузите е бил над 60-годишна възраст. Средно, тези двойки били в брачни отношения от 39 години.

Авторите задавали на участниците въпроси от рода на: „Цените ли съпругата си или съответно съпруга си?“, „Колко често спорите?“ , „Разбирате ли чувствата на брачния си партньор?“, „Често ли му се ядосвате?“ и т.н.

Като цяло участващите брачни двойки били с висока степен на удовлетвореност от живота, а мъжете обикновено оценявали своите брачни отношения малко по-положително от техните съпруги.

Въпреки това, авторите също установили, че в случай на заболяване на мъжа – при жената се наблюдавало рязко намаляване на усещането за щастие. А болестта на мъжа почти не променяла показателят за неговото щастие.

Професор Кар пояснява, че това вероятно е свързано с това, че обикновено съпругата активно участва в грижите за болния си съпруг. А ако съпругата е болна за нея най-често се грижи не нейния мъж, а дъщерята.

Обобщавайки резултатите от своето изследване авторите отбелязват, че не са установили значима връзка между оценките на съпрузите един за друг и тяхното индивидуално усещане за благосъстояние.

Въпреки това връзка между оценката на жената за качеството на брака и общата удовлетвореност на мъжа от живота е била налице- мъжете имали по-високо качество на живот, ако техните съпруги определяли своя брак като щастлив и ниско качество на живота, когато техните жени считали брачните им отношения за некачествени.

Авторите смятат, че проведеното от тях проучване изтъква важни моменти от семейния живот и дефинира защитното въздействие, което оказват брачните отношения върху здравето на хората в напреднала възраст.

Професор Кар добавя, че качественият и щастливият брак е буфер срещу стреса, който произхожда от околния свят и помага да се справим с него като увредим минимално здравето си.