Излишъкът от шумове в нашия живот може да доведе до възникването на множество заболявания.

Жуженето на компютъра, тиктакането на часовниците и шумът на колите навън – всички тези обичайни за нас звуци са се появили в живота ни благодарение на дейността на човека.

Някои считат градският шум за нормално явление, други пък страдат от излишъка на странични звуци в своя живот и се стремят по-често да бъдат на тихи места. Но когато антропогенните шумове станат достатъчно силни, могат да повлияят отрицателно върху нашето здраве и това е факт, който се признава от науката.

Какво представлява шумът от гледна точка на хигиената на здравето?

Физическо явление, частен случай на звука. А звукът представлява колебания на еластична среда и се разпространява както във въздуха, така и в други еластични среди – течности, твърди вещества.

Физиците определят шума като съчетание от разнообразни хаотични звуци с различни честоти, с различна интензивност.
Медицината изучава въздействието на звука върху човека. И от гледна точка на хигиената шумът може да бъде всякакъв звук.

Един и същи звук за различни хора в различни ситуации може да бъде шум и може и да не е такъв. През нощта се е активирала алармата на колата ви. Ако се е включила сигнализацията на вашата кола – за вас това е полезна информация.

Ако пък се е активирала алармата на чужда кола – за вас това безусловно е шум, който ви е събудил, развалил е настроението ви и така нататък.

Какви шумове могат да се определят като вредни за човека?

30-50 децибела – шум от доста силен дъжд – в предела на нормите, но ако стане над 50 дБ, то той става вреден за човека. Особено много страдат жителите на големите градове. Основен източник на шум в града е транспортът. Разбира се има и други източници.

По данни на СЗО най-голяма опасност за човешкото здраве представлява внезапния шум, който възниква през нощта. Спящият човек не е подготвен, за да чува силни звуци, у него е понижена способността за адаптация.

Означава ли това, че колкото по-тихо е около нас, толкова по-добре?

Не. Когато човек стои в абсолютно тиха, изолирана от външни шумове стая, то той започва да чува как бие сърцето му, как тече кръвта по кръвоносните му съдове. Малко са тези, които издържат на това повече от денонощие, без вреда за здравето.

Тоест абсолютната тишина както и прекомерният шум са еднакво опасни.
По данни на австралийски изследователи шумът в големите градове съкращава животът на хората с 8-12 години. Води ли се у нас в България подобна статистика?
Това е достатъчно трудоемко и продължително изследване. Такава статистика не се води в България.

Но ние можем да се доверим на статистиката на чуждестранните учени, знаейки за патогенезата на въздействие на шума. И няма нищо изненадващо. Ние също знаем, че повишените нива на шум сами по себе си са опасни. А ако те се превърнат в хронични, то това може да доведе до сериозни нарушения в организма.

Как възникват тези нарушения?

Всичко започва в кората на главния мозък. Под действието на постоянен източник на раздразнение участък от нея, отговорен за получаването, обработката на звуковите сигнали и за формирането на отговор на тях, се дезориентира.