Във всички времена хората са се сблъсквали с непреодолимите сили на природата. Една от тях са земетресенията. В зависимост от вида – тектонични или вулканични, честотата на трусовете варира от 10 до няколко хиляди. Силните земетресения оставят след себе си значителни разрушения.

Как да защитим себе си и близките си? Как да избегнем получаването на сериозни травми?

Кои земетресения са най-опасни

Силата на земетресенията се измерва със сеизмограф в момента на подземната активност. Уредът определя магнитуд на земетресението – тоест тази енергия, която се отделя под формата на сеизмични вълни.

За определяне на магнитуд се използва т.нар. скала на Рихтер, в която се съдържат от 1 до 9,5 условни единици.

Магнитудът става известен веднага, след като заработят сеизмографите.

За определяне на интензивността на земетресението се прилагат съвсем други системи. С тях се оценяват по 7 или 12 точкова скала външните проявления на земетресението и степента на неговото въздействие върху природата, сградите, хората и животните.

По разбираеми причини това въздействие може да се оцени едва след известно време, затова интензивността в точки или балове се определя по-късно, когато постъпва информация от местата, подложени на въздействието на стихията.

За опасно земетресение се смята това, на което интензивността е повече от 5 бала. За него са характерни следните признаци:

  • Мазилката на сградите започва да пада, по стените могат да се появят незначителни пукнатини;
  • Люлеят се полиелеи, чува се звън на съдовете в кухнята;
  • Малките интериорни предмети падат.

Земетресенията с 12 бала интензитет не само разрушават наземните постройки, големи сгради, изтриват от повърхността на земята цели градове, но и променят релефа на повърхността. За щастие, земетресения с такава интензивност се случват изключително рядко.

Как да действаме в първите секунди на земетресения, за да се предпазим

Професионалните спасители препоръчват да се придържаме към следните правила, ако започне земетресение:

  • Когато се намираме на открито, следва да стоим по-далече от електропроводи, канализационни шахти, високи сгради, стъклени витрини и газови тръбопроводи.
  • Ако сте в многоетажна сграда, следва да залегнете покрай носещата стена, по-далече от огледала, отвори за отдушници и високи мебели.
  • Ако в дома ви има чугунена вана, то можете да залегнете в нея – нейните стени са достатъчно здрави, за да издържат на голямо натоварване при падане на странични предмети. Железните и акриловите вани са с много по-малка здравина.
  • Ако в дома ви имате уреди на газ – природен или пропан-бутан, то трябва да прекъснете подаването към тях и да отидете в другата стая.
  • По време на земетресение не трябва да се използва асансьор.
  • Терасата също трябва да се избягва.

Ако живеете в зона с повишена сеизмична активност – у нас може да се каже, че цялата страна е сеизмична зона, но в по-голяма степен Южна България – долините на реките Марица и Струма, в Северна България е близо планината Вранча, Румъния, където често стават силни земетресения, в такъв случай трябва да разполагаме с подготвена спасителна чанта, която да е лесно място.

Най-важното е при силно земетресение е да запазим спокойствие и да чакаме помощта на спасителите. Когато обаче разрушенията са големи, е много вероятно те да не могат да успеят да стигнат до нашия район, затова по-скоро ще се наложи да се справяме сами.

За да си помогнем сами обаче, включително и на близките си, трябва да се опитаме да запазим спокойствие, паниката и суетата ще причинят повече вреда, отколкото самото бедствие. Това показват и анализите на статистическите данни, получени след ликвидацията на последствията от земетресенията през 2020 г. в Турция.

Паниката не е от полза, дори и в началото е нормално все пак човек да се притесни, ако не за себе си, то за близките си. По света ежедневно стават земетресения, но наистина опасните са доста рядко, и не навсякъде, а в зоните на висока сеизмична активност, каквато е и България.

Затова трябва периодично да си припомняме правилата за поведение по време на екстремни явления, и всичко що се отнася до оказване на първа помощ в различни ситуации. А също и да проверяваме съдържимото в домашната аптечка или в тревожната чантичка – за всеки случай, ако някое лекарство е с изтекъл срок да го подменим.