Синдром на Канер или ранен детски аутизъм /РДА/ - това е нарушение в психическото развитие, при което у детето се наблюдават проблеми с общуването, социалното възприятие, а също и недоразвитост на емоционалните проявления.

Причини за синдром на Канер

Днес не са известни причините за синдрома. Смята се, че това заболяване има наследствен характер. И може да възникне под влиянието на следните рискови фактори:

• Вътреутробни рискове фактори;
• Асфиксия, възникнала в процеса на раждане;
• Увреждане, получено от детето, при раждането – травма на шията или на главата;
Симптоми на синдром на Канер
Смятат се за такива следните състояния:
• Детето не е способно да осъществи зрителен контакт с хора, било то родители или непознати;
• Неговите действия имат определена последователност с постоянно повторение на монотонни движения;
• Липсва разбиране за заплаха и опасност, а също и способност за оценяване на обстановката;
• Ехолалия – дърдорене, повтарящо се многократно, вместо обикновена реч – подражание на нейното звучене;
• Агресивно отношение спрямо близки и познати, ако се опитват да контактуват с детето;
• Преиначаване на игрите спрямо неговите си представи, игнориране на приети правила и измисляне на собствени, заради което детето не е способно да играе с връстниците;
• Детето общува с предмети, като не желае да общува с хора;
• Мълчание, което се смята за един от главните симптоми – детето направо мълчи и не откликва, когато се обръщат към него или се опитват да поговорят.

Първи признаци

Лесни са за откриване, тъй като детето от ранна възраст се отличава с необичайното си поведение – слабо проявление на емоции, често зацикляне върху някои предмети и повтаряне на действията, несговорчивост, отказ от влизане в контакт.

Сама по себе си – затвореността това не е показател за задържане на умственото развитие, но именно тя процеса на диагностика става най-изразителния симптом.

Усложнения и последствия

Последствие може да стане нарушаване на емоционалните връзки и контакти на болния с обществото.

Диагностика на синдрома на Канер

Освен този синдром при децата могат да се наблюдават и други психични нарушения – например, невроза или шизофрения. При някои здрави деца обаче могат да се проявят признаци, които са характерни за аутизма.

Затова при възникване на подозрения следва да не се отлага посещението на детски психиатър, за да постави диагноза или да отрече наличието на заболяването.

Като за поставяне на окончателна диагноза, не е достатъчен преглед само при психиатър, но трябва също така и при невролог, педагог, педиатър и психолог.

Изследвания

В някои случаи за поставянето на окончателната диагноза на психиатъра му е необходима информация относно общото състояние на организма на детето – за това може да го насочи към изследвания на кръв и урина.

Лечение на синдром на Канер

Много важно е на детето да се осигурят занимания със специализирани педагози. Синдромът не се съпровожда с нарушаване на интелекта, но заради разстройствата в емоционален план тези деца не могат да се обучават по стандартна програма.

Съвместно с лекари педагогът трябва да избере за детето подходящ метод на обучение, а също и индивидуална програма, в която всички негови способности ще бъдат използвани максимално.

Важно е също и общуването на детето с психолог, тъй като разнообразните методики могат да помогнат за изработване навици на общуване сред обществото, да се научите да се адаптирате сред обществото.