За хората, родени със синдрома на Даун, винаги се е смятало, че не могат да бъдат излекувани. Но това е било само така до преди известно време. Последните медицински изследвания спомогнаха за създаването на препарат, който може да подобри състоянието на такива пациенти.

А в бъдеще ще им осигури възможност да водят по-пълноценен и независим от близките начин на живот.

През последните години учените успяха да открият, че различните нарушения на физиологичните процеси в мозъка могат да бъдат коригирани с помощта на медикаменти.

Две от проведените проучвания се фокусират върху лечението на хора със синдрома на Даун. Генетикът Роджър Рийвс от Университета Джон Хопкинс една от зоните в мозъка, спрямо която ако се прилагат определени медикаменти, е възможно да се постигне нормализиране на нарушенията в способността за запаметяване и за усвояване на информация, които са присъщи за синдрома на Даун.

Синдромът на Даун се среща при 1 на 1000 новородени деца, независимо от мястото на света, където са родени. Заболяването е свързано с наличието на допълнителна хромозома в 21-вата хомоложна двойка и повишената активност на 300 от 500 от съдържащите се в нея гени.

От 2004 г. до преди няколко години, учените са знаели много малко за механизмите, които предизвикват нарушения в развитието при синдрома на Даун. Но сега всичко се е променило.

През последните години са направени няколко големи научни открития във връзка с познанието на самата неврохимия на това заболяване.

Новото разбиране за синдрома на Даун доведе до откриването на нови методи за неговото лечение. В частност, генетикът Рийвс и неговият екип са опитали да възстановят размерът на малкия мозък при мишки.

Органът е локализиран в основата на главния мозък и отговаря за контролирането на движенията и баланса на тялото. При хората, страдащи от синдрома на Даун, размерът на малкия мозък е приблизително 40% е по-малък от на здрави хора.

Ученът, ръководещ проекта и неговият екип се надявали, че с възстановяването на размерите на малкият мозък, те ще могат да получат по-пълна картина за процесите, които водят до нарушения в мозъка при синдром на Даун.

Учените въвели в новородени мишки със синдром на Даун вещество, което стимулира един от най-важните механизми за развитието на нервната тъкан, като способства за растежа и на малкия мозък.

Изследователите не били изненадани от факта, че са успели да приведат състоянието на органа в норма, а само потвърдило тяхната работна хипотеза.

Въпреки това те не са очаквали, че след 3-месечно лечение мишките с възстановен размер на малкия мозък успешно ще могат да усвояват нови умения, за които отговаря друга област на мозъка – хипокампуса.

Учените не са наясно с достатъчна степен на сигурност дали случайно не са успели да нормализират функцията и на хипокампуса или малкият мозък е причината за подобряването на паметта и способностите за придобиване на нови умения.

Трябва да се отбележи, че към момента се изучават и нови методи за лечение на заболяване, които са насочени пряко към възстановяване на нормалната функция на хипокампуса.

Резултатите от изследването на генетикът Рийвс и неговият екип могат да доведат до създаването на ново лекарство, което да осигури възможност на хората със синдром на Даун да водят по-самостоятелен и независим начин на живот.