Как се променят отношенията на жената с приятелките ѝ, след като се омъжи? И може ли да запази приятелствата си след встъпването в брак?

Министърът на външните работи на семейството

Често мъжете казват, че мнението на приятелките на тяхната жена изобщо не ги интересува. На тях уж не ги вълнува дали съпругата им дружки. Но всъщност мъжете никога не са искрени, когато отговарят на този въпрос.

В повечето семейства жената е не само пазителка на домашното огнище, но и своеобразен министър на външните работи на семейството. Именно тя отговаря за приемането на гости, за поддържането на добри отношения с роднините.

Особено важна е тази роля на мъжете, заемащи публични длъжности – висши чиновници, военнослужещи, артисти, бизнесмени. Поради особения им статус на тях им се налага да канят гости в дома, а съпругата е длъжна да се проявява не само като гостоприемна домакиня, но и като светска дама.

С тази роля едва ли би се справила саможива дама, която дори и приятелки няма.

Но често се случва. Изначално всяка жена има приятелки, но след сватбата отношенията с тях постепенно се прекратяват. Някои дами се опасяват, че съпругът им ще бъде недоволен, ако майката в семейството започне да отделя прекалено време на приятелките си, вместо на него и децата.

Други жени пък не се доверяват, дори и на най-добрите си приятелки и подозират, че всяка от тях може да им открадне мъжа.

Всъщност прекъсването на отношенията на жената след сватбата с приятелките ѝ не ѝ носи нищо добро. Женското приятелство може да стане отдушник за семейната дама.

Далеч не всеки мъж е готов напълно да се потопи в интересите на жената, на него често не му е и до това. С приятелки може да си поговори по душа и на воля да поклюкарства.

Правилото на четирите НЕ-та

За да не пречат отношенията с приятелките на семейния живот и обратно е необходимо да се придържате към няколко правила.

1. Не възхвалявайте съпруга си пред приятелките си

Мъжът не е почетен приз, който сте завоювали като награда в престижен конкурс или в спортно състезание. Затова не е нужно да се хвалите с успехите на мъжа си пред приятелки.

Когато една приятелка подробно разказва на другите за скъпите подаръци, които редовно ѝ прави нейния верен рицар, описва скъпите забавления по време на отпуската, това може да предизвика завист и да стане причина за разваляне на женското приятелство.

А в някои случаи завистливите приятелки ще се опитат да ви откраднат „ходещият портфейл“.

2. Не споделяйте

Някои приятелки, особено самотните, се обръщат за помощ към чуждите мъже. Било то, за да им настроят компютъра, да им помогнат с ремонта, с покупката на автомобил. С редки изключения тези молби трябва да се игнорират.

Или пък помогнете на приятелката заедно с вашия съпруг. Не трябва да оставяте мъжа си сам, дори и с най-добрата ви приятелка.

3. Не давайте за пример чуждите мъже

Общуването с приятелки, включително и с омъжени, може да се окаже добро психологическо разтоварване.

Но дори, ако приятелката ви се хвали с успехите на своя съпруг, не е необходимо с информационно-възпитателна цел да разказвате на собствения си мъж за успехите, постиженията и талантите на брачния партньор на приятелката ви.