Поради объркването в понятията са се появили и немалко заблуди.

Какво представляват слънчевите изригвания и защо се случват

Изригването на Слънцето – това е освобождаване на енергия, с мощност равна на взрив на милиони атомни бомби. Случва се, когато на мястото на струпване на слънчеви петна силно се деформират магнитните полета.

Последните се разтягат и се свиват, тъй като вътрешните области на звездите се движат по оста си по-бързо от външните.

Колкото повече петна на слънцето, толкова по-изкривено е тяхното магнитно поле и толкова по-мощно е изригването. Освобождаването на енергия може да продължи от няколко секунди до няколко часа.

По интензивност – силата на рентгеновото излъчване, изригванията на слънцето се разделят на няколко класа, Х са най-мощните, М – средни, С-слаби, А и В – почти незабележими.

Важно е да не бъркаме изригванията на Слънцето с изхвърлянията на коронална маса. Последните изпускат в Космоса милиарди тонове плазма, или електрически зареден газ.

Достигайки Земята, този поток на веществата влияе на магнитното поле на планетата, като предизвиква северни сияния и дори може да се стигне до изгаряне на електрически уреди, тъй като прониква в електрическата мрежа.

И макар изхвърлянията на коронални маси и изригванията да е възможно да се случват едновременно и да имат обща природа, то учените не ги смятат за различни явления с различни последствия.

За какво обвиняват слънчевите изригвания

За слънчевите изригвания се носят немалко слухове, за повишен риск от онкологични и сърдечно-съдови заболявания, разрушаване на органи. Понякога дори се твърди, че едва ли не слънцето ще унищожи всичко живо на Земята.

Някои свързват повишената слънчева активност с войни, революции, епилепсии и нарастване на случаите на пътнотранспортни произшествия.

Наистина ли са опасни слънчевите изригвания

Не особено. По време на тях Слънцето наистина произвежда мощен поток лъчение, включително и радиационно. За повечето хора това не е опасно. Атмосферата на Земята не само позволява на живите същества да дишат, но и ги спасява от космическа радиация.

За това и мощните слънчеви лъчения застрашават само тези, които са лишени от атмосферна защита. Най-често това са пътници и пилоти на летящи в полярната зона летателни апарати, както и космонавти.

Радиацията също може да измени плътността на горните слоеве на атмосферата, чрез която са разпространени радиовълните.

Затова мощните изригвания от клас Х могат да създадат мащабни нарушения в работата на радиовръзките по цял свят, а тези от клас М предизвикват краткотрайни прекъсвания на радиоприборите в полярните региони.

Слуховете се раждат до голяма степен, заради това че изригванията се бъркат с изхвърлянето на слънчева корона. Последното наистина може да предизвика сериозни проблеми при хората със сърдечно-съдови заболявания.

Могат ли учените да предскажат слънчевите изригвания

Могат, но само няколко дни напред, и то ако се очакват по-слаби. Разчитането на магнитната активност на звезда, която е на 150 млн. километра от нас не е толкова лесно.

В САЩ с изучаването на слънчевите изригвания се занимава Център за прогнозиране на космическото време към Националното управление на океанографските и атмосферните изследвания – NOAA.

Неговите служители използват данните от спътниците на Земята и резултатите от наблюденията на космическите тела, за да се създават и усъвършенстват прогностичните модели.

У нас тази функция се изпълнява от Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН.

На интернет страницата на института постоянно се обновява информация за геомагнитната активност над България.

Известно е, че слънчевата активност варира в рамките на слънчевия цикъл. Всеки от тях продължава по 11 години и е свързан с количеството петна на Слънцето.

Изучавайки ги изследователите могат да предскажат изригванията приблизително около седмица, преди да се случат.

Според настоящите изчисления слънчевият цикъл е започнал през 2020 г. Както казват специалисти от групата за прогнози на NOAA, активността на повърхността на нашата звезда постепенно ще нараства и ще достигне своя максимум през 2025 г.

Изследователи на космическото време смятат, че настоящият цикъл ще бъде по-нисък от средния по интензивност.

Това не означава, че рискът от големи изригвания е изключен напълно, но да се тревожим при всяко ново съобщение за такова, едва ли е необходимо.