Често ли при разговор с някого мислите само за темата на разговор или се абстрахирате от странични мисли?

Най-вероятно не толкова често.

Но не се разстройвате – не сте сами в това.

Този незначителен на пръв поглед недостатък може да се превърне в сериозно препятствие в изграждането както на лични, така и на делови отношения.

Слушане, отношения и начин на общуване

Според многобройните изследвания в областта на психологията на общуването, само около 10% от хората умеят активно да слушат.

Днес толкова често се разсейваме от новини, музика, социални мрежи, че изпитва трудности да се концентрираме върху една тема на разговор.

Но ако изпитваме трудности да се съсредоточим върху предмета на разговор, да се разсейваме от странични дразнители, то диалогът протича неконструктивно.

А отношенията между събеседниците се влошават.

Усещането, че човек слуша своя събеседник може да бъде измамно.

Това става ясно, след като на слушащия започват да задават уточняващи въпроси, на които не може да отговори.

Психологията на общуването предполага взаимно активно слушане.

Когато събеседниците не просто дават един на друг да се изказват, но и внимават какво им говорят и уместно реагират с реплики.

Защо имаме нужда от навика да бъдем активен и внимателен слушател?

Ефективното слушане е навик, който стои в основата на всички положителни човешки отношения.

Това е важна стъпка към успеха в много житейски сфери.

Според множество изследвания, умението да слушаме помага на човек да се съсредоточи върху разбирането на другите хора.

А това на свой ред позволява да укрепим доверието към него, да подобрим отношенията с другите хора, да намалим конфликтните ситуации.

Слушане в общуването

За пълноценно и продуктивно общуване е важно да умеем не само да чуваме, но и да слушаме.

Трябва да различаваме тези 2 сходни понятия.

Първото най-често означава просто да възприемаш звуци с помощта на слуха, а второто – да разбираш и правилно да разпознаваш значението на чутото.

Слушането е много по-важно и изисква определени умения.

Добрият слушател може да разбере не само казаното, но и което не е маловажно – това, което събеседникът не е успял да каже.

Психологията на общуването интерпретира ефективното слушане като правилно разчитане на вербални и невербални знаци – мимики, жестове, пози, походка.

Понякога езикът на тялото може да изясни много важна информация, която не е била огласена.

Правила за ефективно слушане

1. Мълчание

Често след обмен на традиционните приветствия един от участниците в диалога се концентрира само върху своето общуване, но забравят да дадат дума на своя събеседник.

Това пречи на ефективния разговор и негативно влияе на отношенията един към друг.

Винаги си спомняйте поговорката за двете уши и единия език.

2. Проявете заинтересованост

В процеса на разговор съсредоточаването се затруднява, ако присъства някакво вътрешно напрежение, безпокойство или външен дразнител.

Преди началото на важен разговор е полезно дълбоко да вдишаме и да издишаме, да отпуснем тялото и погледа.

Ако пък сте заети, и имат възможност да отложите диалога за после, направете така, за да не губите време за неефективно общуване.

3. Уважавайте мнението на говорещия

Много от нас имат навика да интерпретират това, което им говорят, основавайки се само на своето мнение.

Такива хора обикновено не доизслушват човека, с когото разговарят и без да разбират същността на проблема, прекъсват и започват да излагат своята гледна точка.