Отговорният мъж е мечта за всички жени. Иска ни се любимият да поема отговорност не само за собствените си постъпки, но и за семейството. Любовта често заслепява жените, затова не забелязват, че половинката не е готова да носи отговорност дори за себе си.

На какви сигнали трябва да обърнем внимание? С какво да се съобразяваме още в стадия на ухажването?

Безотговорен мъж - как жените да го разпознават

Постоянно сменя плановете си

Ако още в стадия на първите трепети мъжът често си сменя плановете или отлага срещите, трябва да обърнем внимание. Особено ако за това няма сериозни аргументи, и от избраника могат да се чуят само оправдания.

Тези несъответствия е възможно да не предизвикват силен дискомфорт и да не повлияят на общуването, но в семейния живот обикновено прерастват в скандал. Жената е трудно да се примири с това, че мъжът не е надежден човек, на който не може да се уповава. И дори любовта не може да спаси положението.

Постоянно се оплаква от живота

Безотговорните мъже обичат да обвиняват околните за своите провали. Оплакват се от началството, от правителството, от коварство на приятели и колеги.

В такива моменти общуването с тях става непоносимо. Ако забележите, че половинката обича да прехвърля отговорност към други хора, то се постарайте добре да анализирате ситуацията.

Възможно е всички неуредици да са предизвикани от вашия мъж? Тогава в семейния живот едва ли нещо ще се промени, и половинката ви ще остане също толкова безотговорен.

Няма любими занимания - хоби

Обикновено незрелият мъж няма любимо занимание, което може да се определи като сериозно увлечение. Безотговорният мъж не се развива в професионална сфера, няма мащабни цели.

Неговите интереси често се свеждат до моментни удоволствия и не се изисква личностно развитие.

Лесно лъже околните

Дори ако наистина с половинката ви свързва голяма любов, не бързайте да оправдавате неговите лъжи пред околните.

Ако не държи на думата, която е дал на околните, най-вероятно и в семейния живот ще ви лъже. Особено когато ви завладее ежедневието и любовта поутихне.

Безотговорността на половинката може да се проявява в общуването с приятели, колеги, родители и други хора. Това е повод по-внимателно да се вгледате в мъжа, с когото желаете да свържете живота си.

Избягва ситуациите, в които трябва да се носи отговорност

Ако забелязвате, че любимият ви мъж избягва ситуации, когато трябва да носи отговорност за последствията това е тревожен симптом.

Най-често подобно отношение към живота може да се забележи още в етапа, когато мъжът едва започне да проявява признаци на любов.

Не иска да прави ремонт, да търси нови работодатели. Мъжът може да прехвърля цялата тази отговорност на други хора или да отлага важните неща за неопределено време.

Странна любов – не уважава жените

Дори ако мъжът е влюбен във вас, като цяло може да се отнася с неуважение към жените. Това се проявява в неговата постоянна критика към нежния пол.

Често прави изказвания, че има строго мъжки сфери на дейност, а ролята на жените е да осигуряват комфорт на мъжете.

Тази позиция влече след себе си особености при общуването. Мъжът не иска да поема отговорност и смята, че половинката трябва да го приема такъв, какъвто е.

Най-вероятно такова ще е поведението му и в брака. Въпреки любовта подобно отношение на мъжа към жените, ще застигне и собствената му съпруга.

Безотговорност и в предходни връзки

Ако мъжът ви разказва, че в предходни връзки не си е спазвал думата, защото не е попадал на подходящи девойки, не бързайте да вярвате. Безотговорността на мъжа се проявява и в новите отношения, когато любовта постепенно угасва.

Ако общуването с мъжа носи удовлетворение и не желаете да сложите край на връзката, опитайте да използвате няколко ключови прийома. Може и да ви се получи с чувството за отговорност.

На първо място дайте власт на мъжа – разбира се, не трябва да се жертвате и да бъдете робиня, но все пак следва да му дадете някои привилегии. Разрешете му да взема решения. Това може да се отнася както за избор на ресторант, така и за разпределение на семейния бюджет.

За да бъдат отношенията в по-голяма степен на доверие по-често искайте от него съвети и се интересувайте от мнението му.