Почти всички процеси в нашия организъм имат своя цикличност, протичат с определена зададена периодичност. Понякога тази периодичност е значително повече денонощия – като например менструалният цикъл при жените. Но и доста по-малък период от денонощие – смяна на фазите на бързия и бавен сън.

Но голяма част от тези биологични ритми е обвързана с 24-часовия интервал, поради това наричат тези ритми циркадни или денонощни. Един от най-ключовите денонощни ритми – това са сънят и бодърстването.

В рамките на 24 часа около 16-18 часа преминават в бодърстване, а останалото време в сън. Но периодите в денонощието, когато човекът е склонен да бодърства и да спи, е индивидуален.

Всички вероятно сте слушали за совите и чучулигите, това са така наречените хронотипове. Принадлежността към един от тях показва, в кое време от денонощието вие сте най-активни и кога започват да ви се подкосяват краката.

1. Сови чучулиги и други птици

Съвсем неотдавна британски учени публикували резултатите от проведено от тях изследване, които показват, че освен двата класически типа – сови и чучулиги – могат ясно да бъдат отделени минимум още 2 типа.
Но досега красиви названия на птици не са им дадени. Първите учените наричат високоенергични. Това са хора щастливци, тъй като са бодри както сутрин, така и вечер.

Негова противоположност е сънливия тип. По резултати от изследването, тези хора сутрин се чувстват като сови, а вечерта като чучулиги, такава е тяхната индивидуална физиология.

2. Съществуват точни методи за диагностика на хронотипа

В повечето случаи е лесно да се определи дали един човек е сова или чучулига само по описанието. Предпочитате да ставате рано, а също и рано да си лягате – това означава, че вие сте чучулига. Обратното, застоявате се до много късно, а сутрин обичате да спите по-дълго, това означава, че сте сова.

Но учените умеят да определят това и с по-точни методи. Достатъчно е да се обърне внимание на 2 фактора – в кое време на денонощието се понижава телесната температура на човека и в кой момент протича активната секреция на хормона мелатонин.

Работата, че именно тези 2 процеса в организма ни подготвят за сън. При типичните чучулиги те започват към 20-21 часа, а при совите в 22-23 часа.

3. Сред възрастните хора чучулигите са повече

Хронотипът се изменя с възрастта. Колкото в по-напреднала възраст е човек, толкова повече той „се ориентира“ към сутрешния хронотип. Този процес отново е обусловен от нашата физиология.

4. В градовете повече са совите

Учените са установили, че в селските райони е много по-висок процент на чучулигите, отколкото в градовете. Сутрешните ритми са много по-близки до естествените и оптимални при извършване на всякаква работа в селското стопанство.

В градовете силното изкуствено осветление постепенно нарушава естествените ритми на техните жители. Но нашите денонощни ритми ни приспособяват към живота.

5. Хронотипът може да бъде изменен

Специалистите твърдят, че собствените ритми могат напълно да бъдат пренастроени, но за това се изисква достатъчно време и търпение.

На първо място е необходимо да се регулира нивото на осветеност, тъй като именно на светлината реагират системите на нашия организъм, като по този начин разбират дали ни подготвят за сън или за събуждане.

Съществуват и различни препарати, които могат да изменят циркадните ритми, но специалистите не препоръчват да се прибягва до тяхната употреба без крайна необходимост.