Бъбреците, както и всяка друга система на нашето тяло, има нужда от тренировка.

Хиподинамия, свързана с недостатъчна физическа активност, се отразява пагубно на бъбреците и на цялата отделителна система и внася дисхармония в общото здравословно състояние.

Но не всички видове спортове са подходящи за хора, страдащи от различни патологии на този орган.

Особености на физическо натоварване при болни бъбреци

Да, времената, когато всяка диагноза беше повод да легнем на дивана и нищо да не правим, отминаха.

Но във всеки случай е необходимо да се подбере степента на физическо натоварване.

Има ситуации и патологии, при които двигателната активност е неприемлива.

Но след преминаване на заболяването в стадий на ремисия или след пълно оздравяване, лекарят може да назначи лечебна физкултура.

Това понятие включва не само изпълнение на специални упражнения, но и промяна на хигиенните правила, масаж, въздействие на естествени фактори на природната среда – вода, слънце, въздух.

Ако бъбреците са болни, в системата на лечебната физкултура, се допълват дихателни и оздравителни тренировки. Причината е, че подобряват реакциите на метаболизма и повишават имунитета.

Нормализират функцията на дихателните органи и на сърдечно-съдовата система.

Пациентът по-лесно се приспособява към двигателна активност.

Но всички те се подбират с отчитане на съществуващите нарушения във функцията на отделителната система.

Как да изберем видът на физическото натоварване, ако бъбреците ни болят?

Основен акцент следва да се постави на лечебната гимнастика, контролът на която трябва да се осъществи от специалист по лечебна физкултура.

В неговия арсенал има специално създадени и предназначени за тази група лица упражнения с отчитане типа на заболяването и неговите стадии.

Тези занятия са най-важен елемент на лечебния процес, тъй като нормализират баланса на киселини и основи.

При заболявания на бъбреците основна част от спортния комплекс са упражненията за мускулите на горната част на торса, на корема.

Големи изисквания се предявяват към темпа на изпълнение на упражненията и използването на тежести.

Що се отнася до темпото, то трябва да бъде спокойно и равномерно.

Изключва се всяко повишено мускулно напрежение.

Само тези тренировки увеличават кръвообращението в коремната кухина, укрепват мускулите на диафрагмата и пресата без нарушаване на функцията на отделителните органи.

Правила за спорт при болни бъбреци

Ако бъбреците болят, то при тренировки трябва да се съобразява следното:

• Постепенно увеличаване на темпото и на интензитета;

• Редовни занятия без пропускане на тренировки;

• Продължителна лечебна физкултура, в продължение на няколко месеца;

Разбира се, най-добре е да се тренира групово, под ръководството на лекар-инструктор.

Обикновено той съставя групата от хора с еднакви заболявания. Така е по-лесно за него да контролира процеса и да подбере натоварването.

Оздравителната гимнастика е препоръчителна по 1-2 пъти дневно при обща продължителност не повече от 25-30 минути.

Но е много важно да следим за честотата на сърдечните съкращения, а за тази цел се препоръчва закупуването на пулсомър.

Преди началото на тренировката трябва задължително да се направи умерена загрявка, а впоследствие да не се забравят почивките между основните упражнения.

Обикновено на тези, на които ги болят бъбреците, започват тренировките с по-прости занятия, които постепенно се усложняват.

Занятията се завършват много леко натоварване и ходене.

Препоръчително е дозирано натоварване, като рискът от пренапрежение се свежда до нула, а за тази помага дневникът за самоконтрол.