Стронгилоидоза представлява инфекция с нематодите Strongyloides stercoralis (S. stercoralis) . Според регионалните здравни инспекции у нас инфекцията с този вид паразит е рядко срещана на територията на България.

Кръглите червеи или нематодите са най-разпространени в региони с топъл климат, в държавите в субтропичния и тропичния климатичен пояс, също така се срещат и в селските райони и в психиатричните болници и социалните домове.

В мнозинството от случаите, източник на нематодите са туристите, както и хората, които са живели в Южна Америка или Африка.

Обикновено паразитозата не предизвиква появата на симптоми, а и лесно може да бъде предотвратена със спазването на добра лична хигиена.

Какви са симптомите?

Въпреки че в мнозинството от случаите паразитозата протича субклинично, но ако се появят симптоми, най-често са:

• Болезнено усещане или парене в горната част на корема;
• Диария или се наблюдава редуване на диария и запек;
• Кашлица;
• Поява на неспецифичен обрив;
• Червени петна около ануса, подобни на тези при копривна треска;
• Повръщане;
• Загуба на тегло;

Какви са причините?

Причинител на паразитозата е кръглия червей S. Stercoralis, който опаразитява предимно човека.

След като той влезе в контакт с хелминта, инфекцията следва жизнения цикъл на паразита, който преминава през следните етапи:

• Малките червеи проникват в кожата и навлизат в кръвообращението;

• Впоследствие посредством кръвния поток паразитите се придвижват до дясната половина на сърцето, откъдето извършват инвазия в белите дробове.

• От дихателните органи хелминтите достигат до трахеята и устата;

• Заразеният човек поглъща червеите и те попадат в стомаха му.

• И след това се установяват в тънките черва, където снасят яйца, от които се излюпват ларви, които биват изхвърлени от тялото на гостоприемника чрез изпражненията.

• Ларвите могат да заразят човешкия организъм чрез проникване в кожата около ануса или да достигнат полова зрялост и да заразят друг човек при контакт.

• S. Stercoralis могат да живеят и в почвата и да се възпроизвеждат без гостоприемник.

• В редки случаи кръглите червеи изменят жизнения си цикъл и ларвите проникват в червата на гостоприемника, където се установяват и не се изхвърлят от тялото чрез изпражненията.

Тази рядка форма на паразитозата може да бъде много опасна за хора с отслабена имунна система, като болните от СПИН или тези с трансплантирани органи.

Кой е изложен на риск от опаразитяване?

• Тези, които пътуват до или живеят в Южна Америка, Африка и други тропически региони.
• Пътуващите до селските райони и до населени места с липса на канализация.
• Но и ако човек не спазва добра лична хигиена също е изложен на риск от опаразитяване с кръгли червеи, независимо в коя държава живее.

Лечение на стронгилоидоза

Целта на лечението е да се унищожат кръглите червеи в тънките черва.

Съществуват няколко антипаразитни лекарства, които се прилагат:

• Ивермектин – предписва се за 1 или 2-дневно приложение, лекарството действа като убива паразитите;
• Албеданзол – назначават се 2 курса по 10-дневен прием на медикамента.
• Тиабендазол – също ефективно лечение като се предписва за 2 или 3 дни 2 пъти дневно.

Възможно е назначаването на по-дълги курсове на лечение или повтарянето им, ако нематодът е осъществил инвазия в множество органи.

Превенция

Стронгилоидозата не винаги може да бъде предотвратена, но поддържането на отлична лична хигиена и поддържането на добри санитарни условия в помещенията, които обитават значително ограничава риска от опаразитяване.