Учени от Университета Шефилд Великобритания отбелязват, че свиренето на духов инструмент е полезно както за здравето като цяло, така и за психиката.

Проявленията на хроничните заболявания намаляват

В изследването взели участие 346 възрастни, които свирели на духови инструменти.

В рамките на проучването те споделят как оценяват своето психическо и физическо здраве, а също социалното и емоционално благополучие от момента, в който са започнали да свирят на духов инструмент.

Повечето участници – 209 души отбелязват, че свиренето на медни инструменти се отразява положително на здравето на техните дихателни пътища. Увеличава се обемът на белите дробове, подобрява се контролът над дишането, намаляват проявленията на хронични респираторни заболявания при тези, които вече страдат от такива.

Така например, един от участниците в изследването, който свирел над 20 години на духов инструмент разказва, че това занимание му позволило да се научи да контролира по-добре астматичните си пристъпи.

Много от участниците споделят, че вече не се чувстват толкова стресирани или са станали по-устойчиви на стрес, а също и като цяло се подобрило тяхното психическо здраве. Направено било сравнение между свиренето на духов инструмент с медитацията.

Отделно участниците подчертават социалната страна на свиренето на духов инструмент в рамките на духов оркестър.

Как в духовия оркестър можем да създадем приятелства

Докато свири човек си изгражда нови социални контакти, намира нови приятели и се чувства като част от една общност.

Учените правят следната равносметка – свиренето в духов оркестър може да е полезно както за физическото, така и за психологическото и социалното благополучие на човек.

Спомага за подобряване на здравословното състояние на дихателните пътища и на сърдечно-съдовата система, развиват се когнитивните навици и се повишава социалната активност.

Самите моменти на напасване сближават участващите в духовия оркестър, и така те се сприятеляват. Човек започва да се чувстват като част от едно цяло, общността на духовия оркестър.

Никога не е късно човек да опита да свири на духов инструмент, в почти всяко читалище на средно голям български град се преподава свирене на медни инструменти, защо да не опитаме, без значение от възрастта.