Една от причините сърцето трудно да се възстановява сърдечен пристъп, е невъзможност за отдих – сърцето трябва всяка секунда да продължава своята обичайна работа.

Обединен екип от учени от Брауновския университет /САЩ/ и Фуданския университет /Китай/ обмисля как да го подпомогне.

Умна лепенка ще възстановява сърцето след инфаркт

Те разработили нов тип лепенка, нанасяна непосредствено на сърцето. Тази лепенка може да спомогне за намаляване на разтежението на сърдечния мускул. Това е често последствие от сърдечния пристъп.

За неговото създаване за първи път са разработили компютърен модел на биещо се сърце, възпроизвеждащо механиката както на самия орган, така и на предполагаемата лепенка. На този етап специалистите обръщат внимание на 2 ключови момента.

Първо, трябвало да се уверят, че лепенката не ограничава сърцето в движенията, и второ, учените моделирали характерното разтягане на камерите, за да видят реално каква подкрепа е необходима за предотвратяване на този процес.

След това специалистите разработват материал от хидрогел на основата на скорбяла, който би трябвало да е с необходимите свойства.

Особеност на материала е едновременна вискозност, тоест съчетава в себе си свойства на течно и на твърдо тяло.

До определено ниво на механично напрежение е в течна форма, след което се втвърдява и става по-твърд. Това прави материала идеален както за приспособление към естествените движения на сърцето, така и за осигурява на необходимата подкрепа.

Полученият материал, който следва да възстановява сърдечния мускул след инфаркт, е много евтин и е лесен за производство, а експериментите показват, че не е токсичен.

Лепенката за възстановяване на сърцето показва ефективност

Изследванията върху гризачи показват, че лепенката наистина е ефективна за намаляване на уврежданията, вследствие на сърдечен пристъп.

Лепенката осигурявала почти оптимална механична опора след инфаркт на миокарда, тоест масова гибел на кардиомиоцити. Отделно спомагала за максимално ефективно изпомпване на кръв и така значително намалявало претоварването на сърцето, което се поема от останалите живи кардиомицити.

Доказано е, че лепенката спомага за намаляване на загиването на клетки и натрупване на съединителна тъкан и на окислителен стрес в тъканта, увредената от сърдечния пристъп.