Потресаващите 1.6 трлн. долара са икономическата стойност на приблизително 600 хиляди случая на преждевременна смърт и на заболяванията, причинени от замърсяването на въздуха в Европейския регион /според класификацията на СЗО, обхваща територията на ЕС/ през 2010 година, според първото по рода си проучване на разходите, направени за справяне с последствията от мръсния въздух в региона.

Сумата е приблизително равна на 10% от БВП на целия ЕС за 2013 година.

Новото проучване беше публикувано преди няколко дни едновременно от Регионалния офис на СЗО в Европа и от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ във връзка с 3-дневната среща на високо равнище по въпросите на околната среда.

Над 200 представители от Европейските държави и от международни и неправителствени организации се събраха в Хайфа, Израел, за да отчетат постиженията, пропуските и предизвикателствата и да определят бъдещите приоритети.
„ Инвестициите и разходите за ограничаването на последствията за здравето на населението от замърсяването на въздуха, винаги се възвръщат и то многократно. Ние разполагаме със солидни доказателства за това и ще ги представим на тези, които вземат решенията – представителите на правителствата.

Нашите доказателства ще бъдат убедителна причина да започнат да действат. Ако различните сфери на икономиката, вземат мерки за ограничаването на замърсяване на околната среда и на въздуха, не само ще бъде спасен живота на много хора, но и направените инвестиции ще се възвърнат многократно“ – посочва д-р Сузана Якаб, регионален директор на СЗО за Европа.

„Съвместната работа на отделните сектори на икономиката е гръбнакът на процеса по ограничаване на замърсяването на околната среда, който започна преди 26 години и още по-актуална днес по време на дискусиите, които се провеждат на тази среща в Хайфа. “

Замърсяването на въздуха – най-големият риск за здравето с произход от околната среда

Над 90% от гражданите на ЕС са изложени годишно на много по-високи концентрации на фини прахови частици, според препоръките на СЗО за качеството на атмосферния въздух.

Резултатът от това са 482 хиляди случая на преждевременна смърт през 2012 г. поради сърдечни и белодробни заболявания, такива на органите на кръвообращението, сърдечни пристъпи и рак на белите дробове.

През същата година, замърсяванията на въздуха в помещенията е довело до допълнителни 117200 случая на преждевременна смърт, 5 повече в държавите с ниски средни доходи, отколкото в страните с високи доходи.

„Намаляването на замърсяването на въздуха вече се превърна в основен политически приоритет. Качеството на въздуха ще бъде основна тема на следващата Европейска конференция на министрите за състоянието на околната среда през 2016 година “ – посочва Christian Friis Bach изпълнителен директор на Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE ).

„51 държави днес търсят общи решения в рамките на Женевската конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха, разработена от UNECE. Но са необходими по-целенасочени действия и по-активно сътрудничество и дори да се стигне по-далеч и към конвенцията да се присъединят повече държави и от други региони.“

В Lechenie.bg неведнъж сме повдигали въпроса с влошеното качество на въздуха в големите български градове. Като България е на водещи места в Европа по най-влошено качество на въздуха. Град Пловдив, макар и със скромните си, за европейските мащаби, около 340 хиляди души население, е населеното място в Евросъюза с най-мръсен въздух.