Какво представлява отравянето с арсен?

Арсенът е химичен елемент от 5 група на периодичната система, отнася се към семейството на азота и е с относителна атомна маса 74,9216.

В природата арсенът е представен само с един стабилен нуклид 75As. Изкуствено са получени също повече от 10 негови радиоактивни изотопи с период на полуразпад от няколко минути до няколко месеца.

Типичните степени на окисленията в съединенията - 3, +3, +5. Латинското название Arsenicum произхожда от гръцкото „арсен“ – силен мощен.

Какво предизвиква/ причини за отравяне с арсен?

Неорганичните съединения на арсена – арсенов анхидрид, арсен анхидрид, арсенит натрий и калий – влизат в състава на инсектицидите, отрови срещу гризачи, фунгициди, средства за предпазването на дървените изделия от гниене, хербициди и разтвори, използвани при производството на стъкла.

Органичните съединения на арсена присъстват в околната среда. Отравянията с арсенит – съединение на арсен и водород, се случват предимно в промишлеността при топене и претопяване на метали, при галванизация и ецване, при „разделяне“ на оловото на листа и при производството на силиконови микрочипове.

В миналото органичните съединения на арсена били използвани за лечение на болни от сифилис, епилепсия, псориазис и амебиаза. Към настоящия момент остро отравяне с арсен може да се случи в резултат на случайно поглъщане, нещастен случай в производството, опити за самоубийство или убийство.

Хроничното отравяне с арсен най-често се случва при професионално въздействие с малки дози или при продължителна употреба на замърсена храна, вода или медицински средства.

В тази връзка следва да се посочи, че преди няколко дни в село Огняново, област Благоевград – в централния водоизточник на населеното място бяха установени завишени нива на арсен.

В случая РЗИ Благоевград реагира бързо като издаде предписание на ВиК – Благоевград да преустанови водоподаването от този водоизточник в 3-дневен срок, именно с цел да се предотврати хронично отравяне с арсен.

Патогенеза – какво се случва по време на отравяне с арсен?

Арсенът се абсорбира чрез кожата, белите дробове и стомашно-чревния тракт. Неорганичните съединения се усвояват по-лесно от органичните. Арсеновият водород ефективно се абсорбира чрез белите дробове.

Арсенът се разпределя от кръвта в черния дроб, бъбреците, белите дробове и далака в рамките на 24 часа след поглъщането му, а след 2 седмици в кожата, косата и костите.

Високо съдържание на органични съединения на арсена се установяват в левкоцитите. Неорганичните съединения не преминават през хематоенцефалната бариера, но проникват през плацентата.

От 5 до 10% от арсена се екскретира с изпражненията, а 90-95% с урината. В урината арсен се установява в рамките на 7-10 денонощия след поглъщане на единична доза.

Какви са симптомите?

Арсеновият водород се съединява с хемоглобина в еритроцитите, предизвиквайки тежка хемолиза с анемия, хемоглобинурия и впоследствие макрохематоурия, развиваща се след 3-4 часа след въздействието.

Впоследствие може да се развие тежка жълтеница. Отравянето с арсен се характеризира с гадене, повръщане и диария, с реактивно състояние и неразположение, тахикардия и диспнея. Често се развива остра бъбречна недостатъчност с фатален изход.

Диагностика

Резултати от лабораторни изследвания. Арсенът е непроницаем за рентгеновите лъчи и зоните на неговото натрупване на рентгенограма на коремната кухина.

Лечение на отравяне с арсен

При остро отравяне с арсен на пострадалия, ако той се намира в съзнание е необходимо да се предизвика повръщане с помощта на сироп от ипекакуана.

Ако болният се намира в безсъзнание, то следва да се извърши промивка на стомаха.