Вече сме в средата на второто десетилетие на динамичния 21-ви век – това е време, когато самият живот ни диктува да не стоим със скръстени ръце, а постоянно да търсим начин да се развиваме.

Перифразирайки известната сентенция: „Ако видите успешен човек, то можете да не се съмнявате, че в някой момент той е взел смело решение“.
Настоящият тест ще ви помогне да определите, притежавате ли лидерски качества, така необходими за всеки един ръководител.

1. Харесва ли ви да общувате с хора?

а) Да;
б) Не;

2. Когато обсъждате един или друг въпрос с вашите колеги, често ли успявате да ги убедите в правилността на вашата гледна точка?

а) Да;
б) Не;

3. Лесно ли се справяте без постоянното одобрение на другите?

а) Да;
б) Не;

4. Последователни ли сте в своите действия?

а) Да;
б) Не;

5. Планирането, според вас, е доста вълнуващо и приятно занимание?

а) Да;
б) Не;

6. Справянето с нахлуващите емоции за вас е трудна задача?

а) Не;
б) Да;

7. Проявявате ли настойчивост и твърдост по принципни въпроси?

а) Да;
б) Не;

8. Приемате ли на нож идеите, които не сте предложили самите вие?

а) Да;
б) Не;

9. Обикновено се обърквате, ако решението, което трябва да вземете не е лесно, а времето за това е строго ограничено?

а) Не;
б) Да;

10. Отворени сте за нови знания и постоянно се стремите да се самоусъвършенствате?

а) Да;
б) Не;

11. Във всички случаи следвате принципа „Не отлагай за утре това, което можеш да свършиш днес“?

а) Да;
б) Не;

12. Ако се боите от нещо, винаги се стареете да преодолеете своя страх?

а) Да;
б) Не;

13. Генератор ли сте на идеи?

а) Да;
б) Не;

14. Смятате ли, че удовлетворението от успешно свършената работа е само по себе си награда?

а) Да;
б) Не;

15. Разпределенията на задълженията за вас не представлява трудност?

а) Да;
б) Не;

16. Обикновено като обещаете нещо, го изпълнявате?

а) Да;
б) Не;

17. Способните сте да създавате в кратки срокове атмосфера на доверие?

а) Да;
б) Не;

18. Ако ви предстои някаква сложна работа, не търсите оправдания, а просто я вършите?

а) Да;
б) Не;

19. Винаги сте готови да поемете разумен риск?

а) Да;
б) Не;

20. Да оставяте вече започнато нещо за вас е изключителна рядкост?

а) Да;
б) Не;

За отговори с буква „а“ точки не се начисляват, за всеки отговор с буква „б“ да добавят по 2 точки. Сумирайте ги и въз основа на получения сбор от точки можете да определите дали притежавате качествата, каквито трябва да притежава всеки ръководител.

0-10 точки – вероятно вие сте активен човек, вярващ, че искреното желание, положените усилия са способни да дадат резултат. Освен това вие сте комуникативен човек, отговорен и слабо се влияете от мнението на околните.

12-24 точки – вашият успех като ръководител не е толкова очевиден. Бързо да приемате важните решения, да отстоявате своето мнение с риск да си навлечете недоброжелатели, да носите отговорност за други хора – съгласете, че това не е лека задача.

Отговорете си честно на въпроса – готови ли сте за това?

26-40 точки – не притежавате ярко изразени лидерски качества, да ръководиш е неблагодарно занимание. По-лесно ще ви бъде да осъществите вашите планове в делово партньорство.