Тиреоглобулинът – съдържащ йод белтък, маркер на присъствие на клетка на щитовидната жлеза в тялото.

Тиреоглобулин – това е?

Прохормон, който се образува от епителните клетки на щитовидната жлеза.
Тиреоидната жлеза е най-голямата жлеза с вътрешна секреция в тялото на човека.

А тиреоглобулинът е един от глобулините. При наличие на молекуларен йод и тиреоидна пероксидаза протича синтез на хормони Т3 и Т4.

Намира се вътре във фоликулите на щитовидните жлеза и задържа Т4 и Т3.

Тиреоглобулинът се образува само в клетките на щитовидната жлеза, нито един друг орган не синтезира, не метаболизира този белтък.

Онкомаркерът е вещество, което се образува от злокачествените клетки или от организма в отговор на наличието на тумори.
Папиларният и фоликулярният рак – 95% от всички тумори на щитовидна жлеза, възниква в резултат на мутации на фоликулярните клетки и активно се отделя тиреоглобулин в кръвта.

След пълното отстраняване на щитовидната жлеза концентрация на този белтък се понижава до 0 и трябва да остане такава от целия живот – контролът е на всеки 6-12 месеца и супресивната терапия на хормон на щитовидната жлеза.

След премахване на щитовидната жлеза се назначава доза тироксин или еутирокс, за да се блокира секрецията на тиреотропен хормон от хипофиза.

Изследването ТТХ трябва да показва 0.1-0.3 МЕ на литър, а на тиреоглобулина – 0. Такива трябва да бъдат резултатите от изследването пожизнено.

Папиларният рак на щитовидната жлеза расте много бавно и възниква в едната част на жлезата. Често засяга шийните лимфни възли. Болшинството от хората с подобно онкологично заболяване оздравяват.

Фоликуларният рак на щитовидната жлеза е вторият по честота сред злокачествените заболявания на щитовидната жлеза. Най-често се открива сред населението на страните с дефицит на йод в храната.

Не излиза извън пределите на жлезата.
Изследването на тиреоглобулинът не е метод за диагностика на рак на щитовидната жлеза, а е показател за наличие на тъкан на щитовидната жлеза в тялото.

Докато в организма има такава тъкан изследванията ще откриват тиреоглобулин.

Задължително при изследването на тиреоглобулина се прави и изследване на антитела към тиреоглобулина, които могат да маскират наличието на самия белтък.

Антителата към този белтък се свързват с него и пречат на откриването му в кръвта.

Изследването на тиреоглобулин се назначава при:

• Диагностика на рецидив или метастази на папиларен/ фоликуларен рак на щитовидната жлеза след пълното ѝ отстраняване;
• Преди и след отстраняването – за да се определи колко е успешно лечението;
• Преди и след радиойодтерапията при рак на щитовидната жлеза, за оценка на пълнотата на нейното отстраняване;
• Метастази с неустановена етиология в белите дробове и костите;

Норма на тиреоглобулин

• Мъже и жени – до 20 мг на литър;
Помнете, че всяка лаборатория, и по-точно лабораторно оборудване и реактиви имат свои норми. В бланката на лабораторното изследване попадат в графата – референтни стойности или норма.

Тиреоглобулинът е белтък, който се образува от щитовидната жлеза. След премахването на жлезата или унищожаването ѝ с помощта на радиоактивен йод, нивото на тиреоглобулина трябва да бъде много ниско.

Ако това не се случва, означава, че раковите клетки все още присъстват. При повишаването на нивото на тиреоглобулина може да се мисли за рецидив на тумор.

Какво влияе на резултатите от изследванията?

• Нивото на тиреоглобулина е повишено по време на бременност и при новородените;
• Травмите, кръвоизливите , биопсията, облъчването на щитовидната жлеза води до повишаване на нивото на тиреоглобулин в кръвта;