По данни на някои изследвания, пребиваването на тишина през деня способства за разкриването на потенциала на човека – активизира паметта, помага за анализирането на информация и дори стимулира растежа на клетки в мозъка.

Силните звуци лошо влияят на мозъка и на тялото. Изследванията показват, че шумовото замърсяване води до повишаването на артериалното налягане, нарушаване на съня и предизвиква заболявания на сърцето.

Изучавайки дългосрочното влияние на шума, учените попътно изяснили, как се отразява на организма попътно неговото отсъствие.

Даниел Грос от изданието Наутилус подробно описал положителното въздействие на тишината върху мозъка на човека. Той събрал няколко изследвания, в които се изучавало влиянието на музиката, на белия шум и на другите звуци, в които били получени интересни резултати.

Ето 3-те основни предимства на тишината

1. Растеж на нови мозъчни клетки

Подлагайки група мишки на въздействието на различни шумове, регенеративният биолог Имке Кирсте от Университета Дюк планирала да използва тишината като контролен фактор.

Но се установило, че когато мишките прекарват по 2 часа на ден на тишина, им се появявали нови клетки в хипокампа. Тази част на мозъка участва във формирането на емоции и преход на новата информация от краткотрайната памет в дълготрайната.

Тишината наистина помага на новообразуваните клетки да се интегрират в системата, като се преобразуват в неврони.

2. Активизация на паметта

Дори когато около нас няма нито звук, мозъкът ни е прекомерно възприемчив. Например, слушате любимата песен и внезапно прекъсва. Ако добре знаете мелодията и думите, то тя ще продължи да свири в главата.

Извличайки от паметта познатите акорди и текст, мозъкът създава илюзия за звучене. На страниците на Наутилус това се обяснява с това, че слуховата кора на главния мозък продължава напрегнато да работи.

Дори ако в ушите не постъпват никакви звуци, мозъкът винаги намира начин да остава активен.

3. Стимулиране на рефлексите

Когато мозъкът не се сблъсква с външни дразнители, престава да се фокусира и преминава в „режим на сортиране“. Това не означава, че напълно се изключва. Обратно.

Намирайки се в състояние на покой, мозъкът събира и обработва информация. Това се нарича рефлексия.

Външните звукови възбудители заставят мозъка да слуша. Ако наоколо е тихо, мозъкът ни е принуден да се вслушва това, което се случва около нас.

И все пак изследванията се провеждани с експерименти с мишки, и не е сигурно дали тишината има подобно въздействие на човека.

На повечето от нас известно време на тихо, би се отразило много благоприятно на цялостното физическо и психическо състояние, защото по-голямата част от времето си прекарваме в обкръжението на постоянни шумове, с които с течение на времето свикваме, но въпреки това продължителното им въздействие е пагубно за почти всички органи и системи на организма. Затова имаме нужда за известно време да оставаме на тихо.

Или пък сред природните шумове, които нервната система и тялото възприемат за естествени, и затова например, шумът на морските вълни води до цялостно подобряване на психическото и емоционално състояние на човека.

Затова дори се препоръчва, ако нямаме възможност да се докосваме до такива шумове през седмицата, да си пускаме клипове от популярната мрежа за видеосподеляне.

Провеждани са изследвания, които показват, че макар и записани, тези шумове също имат благотворно въздействие.