Психологът Дейвид Дестино обяснява защо силата на волята не помага за постигането на дългосрочни цели. Истинската тайна на успеха е в емоциите.

Всеки мечтае за по-силна воля, повече самоконтрол и настойчивост, всеки мечтае за това.

Това задължително ще ни помогне да бъдем по-упорити в постигането на цели.

Но как само изглежда.

Силата на волята не ни гарантира, че ще се съпротивляваме на изкушенията в името на постигането на дългосрочни цели.

Най-вероятно, в момента, когато е нужна повече от всичко, тя ще ни подведе, неведнъж сте се убеждавали в това.

Спомнете си за започнатите и изоставени диети, работата, отложена заради среща с приятели, за допълнителната, но ненужна чаша вино.

Сблъсквайки се с избора – удоволствие сега или награда в бъдеще, често избираме първото.

Причината е, че трудният избор изтощава когнитивните ни ресурси.

Колкото повече се съпротивляваме на изкушенията, толкова по-голяма е вероятността да се предадем.

Освен това ако не сме убедени, че текущите условия ще ни донесат плодове в бъдеще, имаме малко шансове да вземем мъдро решение.

Готови сме да направим жертва в настоящето само ако бъдещата награда е гарантирана.

Силата на волята често пъти ни подвежда.

Но има и други начини да постигнем резултати.

Например, да положителни емоции: благодарност, съчувствие и гордост.

Те ни помагат да разкрием по-добрата си страна и да видим ежедневните действия в дългосрочна перспектива.

Освен това имат 3 важни предимства пред силата на волята.

Първо, тяхната сила не се изтощава. Второ, незабавното възнаграждение не може да ги излъже.

И трето, едновременно повишават качеството на решенията в различните сфери на живота.

1. Благодарност

Как стимулирането на благодарността влияе на поведението?

Всъщност чувството за благодарност почти 2 пъти усилва самоконтрола.

Също това чувство е свързано с готовността за принасяне в жертва, за да помогнем на другите.

Когато ни помагат и сме благодарни за това, то с по-голяма охота помагаме на другите.

Благодарността също ни прави по-упорити.

Изследователят Елис Айзенс установила, че изпитващите благодарност лекари с по-голяма охота изучават историите на заболяването на пациента и поставят точни диагнози.

За разлика от силата на волята, благодарността не изисква големи усилия – сами получаваме удоволствие от нея.

За повишаването на нивото на благодарност помага специален дневник.

Записвайте и анализирайте събития, за които сте благодарни.

Достатъчно е да се правят записки 2-3 пъти седмично.

Важно е да се обръща внимание, дори на детайлите, като например, помощ от приятел или колега в работата.

За някои е трудно да изпитват това чувство.

Струва им се, че в основата на успеха лежи изключително упорит труд.

2. Съчувствие

Ако благодарността възниква от осъзнаване, че другите са ни дали нещо ценно, то съчувствието – това е грижа за другите или за самите себе си, без получаване на възнаграждение.

Ефективният начин за развитие на съчувствие – това са практики на медитация, които се фокусират върху съчувствието и състраданието.

3. Гордост

Това е естествена реакция на постигането на цели и признаване на нашите способности от други хора.

В основата на гордостта лежи стремежа да повишим своя статус в групата.

Тези, които се гордеят със себе си, по-често постигат цели и проявяват по-голям самоконтрол.

Гордостта ни помага да работим с по-голямо усърдие над разрешаването на сложни задачи и проблеми.