Познаването на психологията помага да вземаме правилни решения, да получаваме удоволствие от работата и просто да бъдем щастливи.

3 факта от известните книги по психология ще ви помогнат по-добре себе си и да повишите качеството на живота си.

1. Ирационалността може да се превърне предимство

Повечето хора смятат, че мислят логично и вземат рационални решения.

Но повечето книги, написани през последните 10-15 години, опровергават това твърдение.

Повечето от решенията в живота се вземат за секунди и се основават на емоции и интуиция.

Така падаме в капана и ставаме уязвими на манипулации.

Но ирационалността невинаги вреди.

Интуитивното вземане на решения помага да направим това, което би било невъзможно без тази способност.

Добър пример е вземането на решения в спорта, което ни извежда извън рамките на рационалното мислене и ни кара да действаме, надминавайки мисловния процес.

Така спортистите виждат топката, летяща във въздуха, и я хващат, без да пресмятат траектория и място на падане.

Това е познание без мислене– ирационалност в чист вид.

Как това е приложимо в живота?

Хората са свикнали да си губят времето за размишления, за да разгледат въпроса от всички страни и обмислено да вземат решение.

Но днес, когато стремителното развитие прониква във всички сфери на живота, вземането на решения често се случва под пара, и това е нормално.

Когато знаем, че решенията се вземат от ирационален разум, се научаваме да избираме бързо.

Ако не харесвате компютърните игри и спорта, дори проста игра на дума може да развие способността ви за бърз и правилен избор.

2. Подценявате ролята на хаоса и късмета

Доказано е, че:

• Хората сме склонни да подценяваме влиянието на хаоса в нашия живот;

• Използваме логика за определяне какво се е случило, вече след като се е случило, и правят това, дори събитието да е било чиста случайност;

Но волята на случайността може да ни подаде ръка.

Понякога най-доброто, което можем да направим е да се доверим на колективното мнение.

Например, ако сте решили да инвестирате умно, най-добрият вариант е да попитате случайни хора какви марки познават.

Въз основа на техните отговори ще създадете едно сравнително добро инвестиционно портфолио.

Този случаен подход ще ви помогне да получите много повече, отколкото ако бяхте доверили своите пари на брокер.

Как да приложите това в живота?

Не се страхувайте от решения, които се базират на мнението на други хора.

Например, ако сте срещнали трудности в работата, попитайте хората от другия отдел как биха разрешили вашия проблем.

Ако желаете да научите мнението за своя нов продукт, попитайте случайни купувачи.

3. Напразно се вманиачавате по таланта

Фактът, че смятаме таланта за най-важния критерий за успех, може да се обясни от нашия стремеж да търсим причина и следствие.

Но повечето изследвания доказват, че талант не е нужен, когато става въпрос за успех в живота и в работата.

Въпреки ползата от него това далеч не е всичко, което е нужно за постигането на успех.

Последният до голяма степен зависи от придобития опит, практика и постигане на майсторство в избраната сфера.

Липсата на талант е просто оправдание, за да не постигнете успех в това, което сте избрали.

Как да приложите това в живота?

Талантът на 90% е създаден от самия човек, а не е дар от природата.

Изберете област, в която желаете да постигнете успех и се захващайте за работа.