Когато в семейството се появят деца, родителите се ангажират с тяхното възпитание, влияят, учат, помагат за тяхното развитие. 

Случва се и детето да не знае за елементарните методи за безопасност, не спазва правила за поведение в обществото.

В тази статия са разгледани основните въпроси на какво родителите трябва задължително трябва да научат децата.

Възпитание на децата - на какво са длъжни родителите

Как родителите учат детето

Възрастните оказват влияние на децата не само тогава, когато ги обучават и обясняват как трябва да постъпят, но и чрез други методи за общуване и взаимодействие.

Децата се учат от родителите на поведение и отношение, когато:

  • Чувстват как мама и татко се отнасят към тях - ако не се грижат за детето, не се интересуват от неговото здраве, как се чувства, какво прави, то няма да се бъде уверено и самооценката му ще бъде ниска.
  • Наблюдават как родителите спорят и си изясняват отношенията - изучавайки начина на поведение на възрастните по време на общуване, детето възприема като правило за действие всичко, което вижда. Неуважението в семейството, грубост, нарушаване на емоционалните и физическите граници в редки случаи способства за това децата да израснат съчувстващи хора, които желаят да се притекат на помощ на нуждаещите се.
  • Виждат как родителите спазват или нарушават правилата. Малкото дете няма да запомни лекция за правилно поведение, за любезно отношение, ако редовно наблюдава как мама или татко пресичат улицата неправилно, използват околните за целите си. Ако възрастните водят такъв начин на живот, то децата ще си помислят, че може да правят така, стига никой да не ги хване.

Да учим децата със собствения си пример – това е най-добрият начин да ги възпитаваме да общуват с околните, на отношение към себе си, приятелство и любов, да спазват правилата за безопасност.

1.Приятелство и любов

Всяко дете, още от ранна възраст си създава приятелства. От това как ще изгражда тези отношения зависи неговото по-нататъшно взаимодействие с приятели, роднини, нови познати.

Навици как да общува, то придобива в семейството, когато вижда как го правят родителите – общуват, карат се и се помиряват. Какво трябва да знаят децата за приятелството?

Приятелството се гради на общи интереси и симпатии, за приятелите е болезнено, когато ги предават игнорират, обиждат.

За децата е добре да усвоят, че използването и издевателствата нямат отношение към приятелството и тази връзка е по-добре да се прекрати, дори и този човек да се е смятал за приятел и да няма към него чувства.

Когато порасналото дете срещне любовта, то може да изпитва различни емоции, неговото поведение се променя. Какво е полезно да знаят децата за близките отношения?

Радостта от общуването и внимателното отношение още не означават, че хората чувстват един към друг. Най-добрият пример за това чувство могат да дадат родителите – топло и внимателно отношение в семейството, вярност, подкрепа.

Детето следва да знае за любовта това, което не трябва да носи страдания, отличава се със зависимост, манипулации.

2.Отношения с околните

Уважение е основата на по-нататъшно ефективно взаимодействие на детето с околните.

Ако пренебрегва това правило, то рискува да се сблъска с неразбиране, проблеми в обществото и дори агресия по свой адрес.

Уважението също следва да се възпитава със собствен пример, а също и с помощта на книги, приказки, филми за децата, обкръжение.

3.Грижа за собствената личност и безопасност на децата

Ако децата не умеят да се грижат за себе си, трудно могат да бъдат уверени в това, че искрено могат да уважават другите и да умеят да подкрепят близки хора и приятели.

Детето се научава внимателно да се отнася към своята личност, когато родителите демонстрират този пример със своето отношение.

Детската безопасност е въпрос, който вълнува много родители. Какво е необходимо да знае всяко дете, който още не може да се грижи за себе си само?

Не трябва да общуват с непознати, независимо от това какво предлагат, за какво говорят и как изглеждат.

  • Не е редно да отварят вратата на непознати.
  • Забранено е използването на електроуреди в отсъствието на родители.
  • Да пресичат на улицата само при разрешаващ сигнал на светофара, на регулирани пешеходни пътеки.

Спазването на тези правила е може би по-важно, отколкото образованието, защото те могат да спасят живота на детето.