Децата – това са шум, весело настроение и постоянни въпроси „защо?“, това са спорове заразителен смях, безгранична любов и най-любимите обятия.

Малките деца живеят с чувствата. При тях преобладава емоционално отношение към живота:

• Шумно изразяват радостта си;
• Лесно се разстройват;
• Бързо забравят за обидата;
• Приемат всичко близо до сърцето;
• Вярват на всичко, което им кажат възрастните;
• Доверяват им своите желания;
• Съкровени мисли и детски обиди;

Някои родители напразно мислят, че детето поради възрастта си не разбира нищо, не може да изпитва силна любов или да се обиди.

Малките деца може и да не разбират значението на всички думи, които казват възрастните разгорещено.

Но за сметка на това отлично усещат посланието, с което те са произнесени, отношението към себе си – гняв, ярост, осъждане.

Децата, също както и възрастните, се разстройват от неразбирането в междуличностните отношения, страдат, когато бъдат обидени.

Лесно ли е да се обиди дете?

На какво могат най-силно да се обидят децата?

Как се гради общуването с тях, за да не предизвикват спорове и неразбиране това чувство?

Как се обиждат децата?

Най-малките невинаги осъзнават, че какво всъщност е обида, те просто я преживяват.

Плачат, тъжат, искат да се разхождат, да общуват с приятели, да се занимават с най-любимото.

Понякога обидата е толкова силна, че не искат да се хранят, да спят, да общуват.

Понякога обидата се превръща в психологическа травма, обикновено това се случва след силен стрес.

Например, когато детето за дълго време остава само, преживява насилие, унижения.

На какво могат да се обиждат децата в семейството?

1. Когато никой не ги забелязва

Да не забелязваш дете – това означава да игнорираш неговите желания и потребности, да не отговаряш на въпроси, да не се интересуваш с какво се занимава.

В такива моменти децата усещат, че родителите сякаш ги няма, и могат да се обидят.

Не игнорирайте всичко, което се случва с детето, когато се намира с вас.

Ако сте уморени или нямате време за общуване, кажете му го директно, предложете да прави нещо само.

Обещайте, че след това задължително ще намерите време да бъдете заедно – общувайте, поиграйте.

Не допускайте детето да стане невидимо.

2. Когато не ги защитават

Детето може да се прибере у дома и да разкаже на възрастните, че са обидили навън.

Ако то че чуе в отговор да се оправя само с проблемите си, то ще се обиди на родителите.

За децата е много важно да усещат, че са защитавани във всяка възраст.

За малките деца трябва да се застъпват, за тийнейджърите защитата се изразява в подкрепящ разговор и разбиране.

3. Когато детето бъде наказвано несправедливо

Когато възпитават, родителите използват не само личен пример, похвала, но още и порицание, понякога и наказание.

Понякога се случва възрастните невинаги да оценяват споровете на децата помежду им или простъпките на детето.

Тогава могат да го накажат с лишение, сладко, подаръци, общуване с приятели.

В случай на несправедливост това наказание няма да бъде заслужено, и децата могат да се обидят.

Преди да наказваме, трябва да се убедим в справедливостта на своите разсъждения и действия.

Необходимо е да организираме нещо като изслушване на детето.

Когато конфликтът касае и други хора – учители, съседи, съученици, трябва да съдим не само простъпката на детето, но и мотивите за неговото поведение.