Сътресението на главния мозък – това е един от видовете черепно-мозъчна травма, най-разпространената разновидност е и най-леката.

Но въпреки своята лекота, сътресението може да доведе до неприятни, а също и до необичайни последствия.

Отделни случаи на преобразяване на хора са залегнали в сюжетите на книги и филми.

До какви последствия може да доведе това?

Откъде се появяват неблагоприятните последствия, възникващи известно време след травмата, когато всичко би трябвало да отшуми?

При удар на мозъка в костите на черепа възниква нарушение на синапсите – контакти между невроните.

Освен това, може да се промени пространствената организация на белтъчните молекули в невроните, което води до увреждане на нервните клетки.

При оздравяване, в тъканите на мозъка могат да се образуват сраствания, това води до нарушаване на кръвообращението и впоследствие до различни патологии.

Промените в мозъка могат да се развиват месеци след травмата.

В зависимост от мащабите на увреждането, а също и от това къде именно е бил увреден мозъкът, възникват ефекти, които поразяват лекари и учени.

1.Невродегенеративни заболявания

В списъка на тежките невродегенеративни заболявания, тласък за развитие на които може да доведе до сътресение на мозъка:

• Хронична травматична енцефалопатия

В последните 50 години в САЩ се разразяват няколко скандала по повод влиянието на някои видове професионален спорт върху здравето на мозъка на спортистите.

Става въпрос за бокс, ръгби и редица други видове, при които травмите на главата съвсем не са рядко явление.

Появи се, дори термин „енцефалопатия на боксьорите”.

Сред проявленията на енцефалопатия на боксьорите са периодично объркване на съзнанието, характерна походка, когато единият крак не може да се координира с другия.

А също и треперене в крайниците, олюляване на главата, разстройства на координацията.

В едно от последните изследвания се доказва, че състоянието на миелиновото покритие на нервните влакна в областта на мозъка 3 месеца след травмата се отличава от нормата.

Дори в случаите, когато миелинът е повече, отколкото трябва – това все пак не е добър показател.

Учените твърдят, че след сътресение миелинът на новообразуваната обвивка на нервите е не толкова структуриран и по-трудно изпълнява своите функции.

• Болест на Паркинсон

Според неотдавна публикувани данни, дори едно сътресение на мозъка с 56% повишава риска от развитие на болест на Паркинсон.

Ако пък уврежданията са били няколко – рискът нараства с 83%.

Освен това, се оказва, че хората, които получавали травми на главата, заболявали от Паркинсон с няколко години по-рано, отколкото тези, които успели да предпазят главата от удари.

Но тези данни са били получени в хода на наблюдения на ветерани от войната.

Учените обаче смятат, че за възможни рискове трябва да помислят всички, които получават редовно травми на главата или влизат в групата на повишен риск.

2.Удар по паметта

Често в резултат на сътресение на мозъка се развива ретроградна амнезия, тоест човек не помни какво се е случило непосредствено преди травмата.

По-рядко се срещат случаи на антеретроградна амнезия – загуба на памет за събития, случили се след травмата.

Накрая, най-необичайната реакция на мозъка – създаване на лъжливи спомени на фона на една от видовете амнезии.

3.Синдром на чуждата реч

Сътресението на мозъка може да доведе до частична загуба на говор, но са известни и случаи на хора, които са проговаряли чужди езици след травма на главата.