Една от основните тайни на продуктивното и правилното общуване е предусещане на гледната точка на събеседника, което означава: да умееш да отгатваш мислите на човека още преди той да го осъзнава.

Особено важно в това в т.нар. неловки моменти, когато трябва да се извиним пред събеседника или да постигнем честен отговор от него.

Какво е най-добре да кажем в такива ситуации?

1. Честен отговор

При покупка на кола втора употреба, преместване в нова квартира или избор на лекуващ лекар при сериозно заболяване е важно да умеем да получим от събеседника ясни отговори и да изясним всички нюанси.

Колко честно ще бъде общуването и информативни ще бъдат отговорите зависи от това как правилно човек ще построи своите въпроси, подбере необходими емоции и тон на разговор.

Ако задаваме общи въпроси, то отговорите ще бъдат несъдържателни и най-често не напълно искрени.

Най-добре е въпросите, които задаваме да бъдат конкретни.

Например, ако при покупка на кола или телефон помолим продавача да ни разкаже за своята стока като цяло?

Това ще бъде общ въпрос.

Отговаряйки на него ще подчертае само плюсовете, забравяйки да упомене недостатъците, за които купувачът трябва да знае.

Не следва да задаваме уточняващи въпроси от типа: „А с колата, телефона, всичко наред ли е?” Утвърдителен отговор едва ли ще бъде напълно обективен и полезен за купувача.

Психолозите съветват общуването да се започва с конкретни характеристики на стоката: „Какви недостатъци има телефона?” или „С какви проблеми най-често се е сблъсквал бившият собственик?”, „При какви условия телефонът работи не толкова добре?”

2. Критика без преминаване към личността

Хората не обичат, когато някой им казва, че правят нещо неправилно, затова дори и конструктивната критика се приема на нож.

Ето защо по време на разговор обвиненията или упреците трябва да се научим да трансформираме в съвети или в обяснения.

Например, ако при приготвяне на някакво ястие жената разбира, че мъжът ѝ го прави неправилно, тя не трябва да го обвинява и оскърбява, преминавайки към личността.

Най-добре със спокоен тон да му даде няколко съвета, косвени подсказки или споделяне на тайни на майсторството.

За да не засяга личността и самолюбието на мъжа жената може да признае за тайните на готвенето, за които сама неотдавна е разбрала и с удоволствие ще ги сподели.

Същото се отнася и за родителите, които се стремят у децата си навик да почистват след себе си.

Вместо да ги ругаят и да ги наказват за това, че в детската цари хаос, е по-добре спокойно и позитивно да обяснят, че на мама много би ѝ се искало в тяхната стая да е чисто.

Може да се спомене, че е много приятно играта с приятели да е в чиста и подредена стая.

3. Успешно общуване с публика

Трудно е да повярваме, но дори най-известните и успешни хора често се притесняват, когато трябва да говорят пред публика.

Психолозите твърдят, че краткият е необвързващ разговор е крайъгълен камък на любезността.

Именно той открива пътя за големи разговори и нови перспективи.

Когато на светско събитие ни попадне възможност да обменим няколко реплики с непознат, се препоръчва да се придържаме към следните съвети:

• Не е задължително да се опитваме да блеснем, достатъчно е просто да бъдем мил и любезен човек;
• Предварително да обмислим и да подготвим първите фрази за себе си – име, кратка и интересна информация, която може да разпали интереса;