Как ще порасне детето – финансово осигурен човек или ще живее от заплата до заплата?

Неговият финансов успех в бъдеще ще зависи и от вашето възпитание. Затова не правете тези 5 грешки.

Отношението към финансите се залага още в ранна възраст.

Негативният опит на отношението с парите, които децата получават в семейството може да попречи на материалното процъфтяване на детето в бъдеще. Какви родителски грешки най-често водят до това?

Грешка №1 – родителите решават всички парични въпроси в семейството без участието на детето

Разговорите с децата за пари за нужни и необходими.

Малчуганите трябва да знаят и разбират, че парите, които печелят родителите, не са безгранични.

Важно е да обясним на детето, че в семейството има необходими разходи и те са на първо място.

А има и желани разходи, и те са разглеждат като второстепенни.

Съставете списък с покупки, преди да отидете на магазин заедно с детето.

И винаги го привличайте, когато се обсъжда семейният бюджет.

Създайте си помощник и съюзник във финансовите въпроси.

Грешка №2 – родителите не дават джобни пари на детето

Джобните пари са важен инструмент във финансовото възпитание на децата.

С тяхна помощ децата се учат да планират своя бюджет, да си поставят цели, да правят спестявания.

И това е много важно, наличието на собствени пари дава възможност на детето да се чувства самостоятелно.

От 6-годишна възраст е възможно и дори необходимо да се дават всяка седмица малка сума джобни пари.

Грешка №3 – родителите постоянно следят, къде детето си харчи джобните пари

Джобните пари на детето – това са неговите лични пари, и може да ги харчи по собствено усмотрение.

Родителите не трябва постоянно да казват какво трябва да се купи с тях.

Често първите опити на вашия син или дъщеря да похарчат пари, съвсем няма да са толкова разумни, колкото би ви се искало.

Но именно така се трупа личен опит – детето разбира ценността на парите и се учи как да борави с тях.

Родителският контрол при разходване на джобни пари трябва да присъства, но не го правете така, че да се налагате.

Например, обсъждайте с детето, какво би ви искало да му купите, съветвайте го да спестява за нещо по-голямо и по-полезно, но никога не го притискайте.

Грешка №4 – родителите шантажират детето, че няма да му дадат джобни пари

Правилата за даване на джобни пари трябва да бъдат максимално прости и разбираеми.

Лишаването на детето от джобни пари е възможно, но само за сериозни простъпки и с обяснение на своето решение.

И помнете, че целта на даването на джобни пари, това е на първо място приобщаване на детето към основите на финансовата грамотност, самостоятелност и отговорност.

Грешка №5 – родителите дават пари за добри оценки и домакинска работа

Децата учат в училище, за да получат знания, а не за да печелят пари.

Да учат е тяхната най-важна задача.

Но това не означава, разбира се, вашият син или дъщеря да останат без поощряване за добро обучение в училище.

Препоръчително е обаче да не се дават пари, а впечатления или полезни вещи.

Например, подарете на детето желаната екскурзия, велосипед или ролери, за които отдавна мечтае.

Заплащането за работа вкъщи – за миене на чинии или за оправяне на леглото, е под забрана.