Необходимостта от преминаване към дистанционно обучение от началото на извънредното положение на 16 март се превърна в истинско предизвикателство както за родители, така и за учители. Но ето 45 дни по-късно сякаш всички свикнаха този режим на преподаване и обучение.

Какви са ползите от дистанционното обучение

Може би все още ви се струва, че на дистанционната форма трудно могат да се намерят предимства, особено ако сте принудени сами да работите от дома и паралелно с основните задачи да контролирате и обучението на децата.

Ако се вгледаме обаче в дистанционната форма на обучение, можем да открием не малко предимства.

1.Повтаряне на неясна тема в различни формати

Дистанционното обучение отвори за нас множество образователни ресурси и формати, на които може би не сме обръщали внимание по-рано. Ако прочетената в учебника тема не е ясна на детето, то може да опита да я разбере с помощта на други формати:

  • Гледане на видеоурок в Youtube или на популярната образователна платформа, можем да подберем обяснения от различни методисти;
  • Решаване на интерактивни задачи по темата;
  • Откриване в Интернет на обяснение в алтернативна форма – например, с помощта на нестандартна инфографика или схема;
  • Да предложим на детето да се свърже със съучениците си онлайн и да си направят състезание кой по-добре ще обясни урока или ще реши повече задачи.

2.Разбираме как е най-лесно на детето да учи

В ежедневието обикновено времето не ни стига, за да разберем в какъв вид детето най-добре възприема нова информация. Възможно е уроците по „Човек и природа” да не му харесват, защото изучаването на видовете растения чрез четене в учебник, не е най-ефективният метод конкретно за него.

Периодът на дистанционно обучение е време за детето да се вслуша в себе си и да разбере какъв тип информация му е най-близък – визуален /учебници, задачи в интернет/, аудио – работа с учител във формат аудио- и видеоуроци или създаване на макети на геометрични фигури, или дигитален – работа с логическа структура на вътрешен диалог.

Освен това по време на карантината има възможност да опита за себе си различни формати на изучаване на различни предмети.

По време на карантина има големи възможности за задълбочено изучаване на любимия предмет. Дистанционното обучение е пестене на време, колкото и да изглежда странно. Най-малкото по пътя за училище и обратно, за преобличане.

Какво да правите с часовете са останали свободни, трябва да решите заедно с вашия ученик. Това време може да се използва за четене по някой от предметите, по които детето среща затруднения. Всяка свободна минута ще помогне на детето да стане малко по-умно.

3.Учене по собствено темпо

Невинаги режимът, който е утвърден в училище, е подходящ за детето. В общия график не могат да се отчитат потребностите на всеки отделен ученик.

Опитайте да експериментирате с режима, например, прехвърлете занятията за втората половина на деня, ако до преди обявяване на извънредното положение детето е било първа смяна в училище или учебното заведение е с едносменен режим постоянно и не му е било комфортно.

Разбира се, това трябва да се направи с отчитане на договореностите с учителите и с разписанието на видеоуроците и посещенията във виртуалните класни стаи. Засега няма данни да се пишат отсъствия, ако ученикът не влезе във виртуалната класна стая в определения час.

Или опитайте да си поиграете с времето за домашните междучасия. Например, могат да се направят по-кратки, но по-чести.

4.Дистанционно образование – шанс да възпитаме отговорност и самостоятелност

Обяснете на детето, че не е във ваканция, а вие не сте в отпуск. И въпреки че всички са си у дома, всеки си има своите работни ангажименти и задължения.

Това е добра възможност да се възпита в детето отговорност и да бъде научено на самостоятелно планиране и спазване на дневен режим.

5.Изолацията - време да се научим да си планираме деня

Опитайте заедно с детето да си съставите план за учебната седмица и за всеки отделен ден. Изберете какво ще прави, когато учи и как и кога ще си почива.

6. Цялото семейство е заедно

Не забравяйте, че когато всички са у дома – това не е само предизвикателство за формиране на работен график и за учене и за комфортно съжителство, но и възможност да се опознаем по отблизо едни с други.