Трансцедентална медитация бързо преборва тежък посттравматичен стрес
Полезно

Ново проучване разкрива как 4-месечната трансцеденталната програма за медитация води до значително намаляване на стреса и травматични симптоми сред мъже лишени от свобода, като подкрепя тезата, че това може да е ефективно лечение за затворници, ветерани, и други хора с повишен риск от посттравматичен стрес.

Водещият автор д-р Ранди Нидич, директорът на Центъра за социално и емоционално здраве отбелязва, че състоянието е най-разпространено сред затворници и военни, които най-често са изложени на травматични събития.

За проучването, д-р Нидич и неговият екип се опитват да установят дали трансцеденталната медитация – медитативна практика, която има за цел да въведе тялото и ума в състояние на покой – може да е ефективна за облекчаване на травматичните симптоми при затворници.

Травматичните симптоми намаляват с 47% с трансцедентална медитация

Проучването включва 181 мъже затворници от затвора на щата Орегон, за които се смята, че са с умерен до висок риск от травматични симптоми.

Участниците били разпределени в група за трансцедентална медитация – в която участвали в 2 20-минутни сесии за медитация по 2 пъти дневно, и в група, в която не се провеждала медитация в продължение на 4 месеца. Всички участници продължили със стандартното си лечение.

От затворниците в групата за трансцедентална медитация, 88% завършили въвеждащият курс от 5 сесии, а повече от 80% посещавали редовно дневните сеанси по медитация през целия 4-месечен период.

В началото и в края на проучването, всички участници били тествани за наличие на симптоми на травма и стрес с помощта на специална скала.

В сравнение с контролната група, мъжете, които практикували трансцедентална медитация 4 месеца, било наблюдавано 47% намаление на травматичните симптоми като тревожност, депресия, и проблеми със съня, както и намаляване на получения стрес.

Изследователите казват, че техните резултати подкрепят предходни проучвания, в които се установява връзката между трансцеденталната медитация и подобреното умствено здраве на затворниците.

Как трансцеденталната медитация намалява стреса и травматичните симптоми?

Обяснявайки как този вид медитативна практика помага за облекчаване на симптомите на стрес и травма, д-р Нидич посочва, че предходни проучвания показват, че се понижава повишената активност в симпатиковата нервна система и хипоталамусната-хипофизарна-адренална ос.

Тези зони са свързани с „реакцията бий се или бягай“ – психологическа реакция на травматично събитие, която подготвя тялото да опита да се справи или да избяга от надвисналата заплаха.

Промените от прекомерна психическа възбуда към по-нормално, стабилно психическо състояние помагат да се обясни как трансцеденталната медитация намалява травматичните симптоми, казва д-р Нидич.

Образните изследвания на мозъка и други психофизиологични проучвания показват, че практикуващите такава медитация реагират много по-нормално на стресови стимули, което е признак на по-балансиран начин на действие в бъдеще.

Като констатация изследователите посочват, че техните резултати увеличават доказателствата в подкрепа на факта, че тази форма на медитация може да помогне на затворниците и на другите хора с висок риск от психологически проблеми след травма.

Това проучване, както и предходните провеждани с участници ветерани, военни, бежанци, и други хора в риск, осигурява допълнителни доказателства в подкрепа на тезата, че програмата по трансцедентална медитация може да се използва като алтернативно лечение за посттравматичен стрес.

Все пак е добре да отбележим, че в настоящото изследване се отнася само и единствено за психологически травми, а не и за физически след травми.

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.52 250

Malchugani.com banner

Подобни статии

Завършил Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Специализиран по отношение на травмотологията и с интереси в областта на сексуалното здраве. Активно заинтересуван от травми предизвикани при професионалните спортове. Главен редактор на Lechenie.bg